CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, August 17, 2010

satu cinta

Friday, April 23, 2010

Hikmah Sujud

Sujud ketika solat ialah waktu yang paling hampir antara seorang hamba dengan Allah s.w.t. Allah berfirman dalam surah al-Hajj ayat 77 yang bermaksud: "hai orang yang beriman, rukuk dan sujudlah.." sujud tidak dinafikan mempunyai beberapa manfaat dari segi perubatan antaranya ialah:


# Melegakan sistem pernafasan (relieved congestion for breathing)
# Mengembalikan organ ke tempat asalnya.
BERNAFAS KETIKA SUJUD AKAN:

* Membetulkan buah pingang yang terkeluar sedikit dari tempat asalnya
* Membetulkan bahagian peranakan yang jatuh (prolapsed uterus/fallen born womb)
* Melegakan sakit hernia
* Mengurangkan sakit senggugut bagi wanita ketika haid
* Melegakan bahagian paru-paru daripada ketegangan
* Mengurangkan kesakitan pada pesakit apendiks atau limpa
* Kedudukan sujud paling baik untuk berehat dan mengimbangi lingkungan bahagian belakang tubuh
* Meringankan bahagian pelvis
* Bagi wanita, gerakan otot itu menjadikan bahagian buah dadanya lebih baik, mudah berfungsi untuk menyusukan bayi dan terhindar daripada sakit buah dada.
* Mengelakkan pendarahan otak jika tiba-tiba menerima pengepaman darah ke otak secara kuat dan mengejut, akan terhindar penyakit seperti apoplexia rupture of blood vessels..sumber: Solusi '18

Monday, March 1, 2010

Hadis 21-40 -Imam An-Nawawi -

HADIS 21

ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ نﺎﻴﻔﺳ ةﺮﻤﻋ ﻲﺑأ ﻞﻴﻗو وﺮﻤﻋ ﻲﺑأ ﻦﻋt لﺎﻗ : ﷲا لﻮﺳر ﺎی ﺖﻠﻗ ! ﻲﻓ ﻲﻟ ﻞﻗ
كﺮﻴﻏ ﺪﺡأ ﻪﻨﻋ لﺄﺳأ ﻻ ﻻﻮﻗ مﻼﺳﻹا . لﺎﻗ )) : ﻢﻘﺘﺳا ﻢﺛ ﷲﺎﺑ ﺖﻨﻣﺁ ﻞﻗ (( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
Daripada Abu `Amru - atau digelar juga Abu `Amrah - Sufian ibn Abdullah r.a. beliau berkata:
Aku berkata: Wahai Rasulullah! Ajarkan untukku dalam lslam suatu ucapan yang aku tidak perlu lagi
bertanya kepada orang lain selainmu. Baginda bersabda: Ucapkanlah: Aku beriman kepada Allah.
Kemudian hendaklah engkau beristiqamah.
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Makna Istiqomah :
- perbetulkan aqidah - beriltizan dalam melaksanakan ketaatan kepadaNya.
- (Qurtubi) betul I’tiqad, kata-kata dan perbuatan - beriltizam. (Fusshilat : 30).
2) Kelebihan Istiqomah :
- diperluas/mudahkan rezeki di dunia (Fusshilat : 30-32) (al-Jin : 16).
- diberi keamanan ketika mati, di kubur dan ketika dibangkitkan.
- dihilangkan kesedihan berpisah dengan keluarga.
- didatangkan khabar gembira (pengampunan dosa), (amal diterima) dan (syurga).
3) Istiqomah di atas Jalan yang Lurus :
- perintah Allah untuk nabi dan ummatnya supaya menepatu syara’ (Hud : 112).
i) Istiqomah Hati :
- sebagai Raja kepada Jasad, Istiqomahnya akan menentukan istiqomah yg lain.
ii) Istiqomah Lidah :
- sebagai penterjemah kepada Hati/ juga punca kecelakaan kepada tuannya.
- sebagai renungan (qoof : 18), (al-Isra’ : 36).
Pengajaran hadis:
(1) Hadis menuntut agar seorang mukmin sentiasa mengambil berat soal lman, tauhid dan aqidahnya,
selalu memperbaharui imannya kepada Allah, seterusnya beristiqamah menunaikan tuntutan lman yang
didakwa itu.
(2) lstiqamah bererti melalui suatu jalan yang lurus, jitu dan tepat.
(3) lstiqamah dalam menunaikan tuntutan lman adalah suatu jihad. Ramai orang lslam yang hanya
mengaku beriman namun gagal lstiqamah menunaikan tuntutan lman.
(4) lman dan lslam mempunyai konsep pelaksanaan yang mudah tanpa berbelit-belit atau sukar
difahami. Seseorang hanya dituntut beriman kemudian beristiqamah melaksanakan lslamnya tanpa
berfalsafah. Amal dan lstiqamah menjadi sulit hanya apabila iman yang diukir hanya di bibir atau di hujung lidah semata-mata.

HADIS 22

ﷲا لﻮﺳر لﺄﺳ ﻼﺟر نأ ،ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر يرﺎﺼﻧﻷا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﺑﺎﺟ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻲﺑأ ﻦﻋe
لﺎﻘﻓ : ﻢﻟو ،ماﺮﺤﻟا ﺖﻣﺮﺡو ،لﻼﺤﻟا ﺖﻠﻠﺡأو نﺎﻀﻣر ﺖﻤﺻو تﺎﺑﻮﺘﻜﻤﻟا ﺖﻴﻠﺻ اذإ ﺖیأرأ
ﻢﻌﻧ لﺎﻗ ؟ﺔﻨﺠﻟا ﻞﺥدأ ،ﺎﺌﻴﺷ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ دزأ (( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور . ،ﻪﺘﺒﻨﺘﺟا ماﺮﺤﻟا ﺖﻣﺮﺡ ﻰﻨﻌﻣو
ﻓ لﻼﺤﻟا ﺖﻠﻠﺡأ ﻰﻨﻌﻣو ﻪﻠﺡ اﺪﻘﺘﻌﻣ ﻪﺘﻠﻌ .
Daripada Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansarie r.a., ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر (beliau meriwayatkan):
Bahawa seorang lelaki telah bertanyakan Rasulullah SAW, dia berkata: Bagaimana pandanganmu jika
aku mendirikan sembahyang-sembahyang fardhu, aku berpuasa bulan Ramadhan, aku menghalalkan
perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram. Aku tidak akan menambah apa-apa
lagi lebih daripada itu. Apakah aku akan masuk syurga? Baginda bersabda: Ya!
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Yang bertanya ialah : Nu’man bin Qauqal(sahabat) - menyertai perang Badar/syahid dalam perang
Uhud.Keimanannya terhadap syurga dan apa yang dijanjikan oleh Allah telah mendorong beliau untuk
bertanya Nabi tentang hadis ini.
2) Menunaikan Solat Fardhu :
- wajib berjamaah di masjid - pendapat kebanyakan sahabat/ tidak ada sahabat yang khilaf.
- solat yang paling dicuaikan oleh orang munafiq (( Isyak dan Subuh)) - kalau mereka tahu
fadhilatnya nescaya mereka akan usha untuk mendapatkannya, walaupun dalam keadaan merangkak.
3) Wajib puasa Ramadhan
4) Yakin - mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah - hukumnya kufur.
5) Yakin - menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah - hukumnya kufur.
Bentuk-bentuk haram dita’birkan dengan nama yang berlainan:
Antaranya maksiat, dosa, khotar dll. Didatangkan dalam bentuk :
i) Larangan (nahyu) - misal (Hujuraat : 12 )
ii) Janji buruk ke atas pembuat (wa’iid) - (Aali ‘Imran : 77 ).
iii) Lafaz tahrim - An-Nisaa’ : 23 ) .
Penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah - dia yang mengetahui apa yang baik bagi manusia di
dunia dan di akhirat - sesiapa yang menceroboh haknya akan diazab.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis menerangkan betapa apabila seorang mukmin benar-benar menunaikan segala
tanggungjawab agama yang fardhu dengan sempurna, menghalalkan perkara yang halal dan
mengharamkan perkara yang haram, dia akan masuk syurga walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan sunat yang lain. lni adalah kemurahan dan rahmat Allah SWT terhadap hamba-hambaNya.
(2) Hanya melaksanakan amalan fardhu tanpa yang sunat di sini ertinya melakukannya dengan
sempurna tanpa cacat, tanpa meninggalkannya atau mencuaikannya.
(3) Menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram bukan hanya dengan
lidah tetapi hendaklah secara praktik, iaitu dengan mengerjakan apa yang halal kalau dia mahu dan
menjauhkan segala perkara yang haram.

HADIS 23

يﺮﻌﺷﻷا ﻢﺻﺎﻋ ﻦﺑ ثرﺎﺤﻟا ﻚﻟﺎﻣ ﻲﺑأ ﻦﻋt لﺎﻗ : ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ e )) : ﺮﻄﺷ رﻮﻬﻄﻟا
ﻤﺗ ﷲ ﺪﻤﺤﻟاو ﷲا نﺎﺤﺒﺳو ،ناﺰﻴﻤﻟا ﻸﻤﺗ ﷲ ﺪﻤﺤﻟاو ،نﺎﻤیﻹا ءﺎﻤﺴﻟا ﻦﻴﺑ ﺎﻣ ﻸﻤﺗ وأ نﻶ
ﻞآ ،ﻚﻴﻠﻋ وأ ﻚﻟ ﺔﺠﺡ نﺁﺮﻘﻟاو ،ءﺎﻴﺿ ﺮﺒﺼﻟاو ،نﺎهﺮﺑ ﺔﻗﺪﺼﻟاو ،رﻮﻧ ةﻼﺼﻟاو ،ضرﻷاو
ﺎﻬﻘﺑﻮﻣ وأ ﺎﻬﻘﺘﻌﻤﻓ ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺋﺎﺒﻓ وﺪﻐی سﺎﻨﻟا (( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
Daripada Abu Malik al-Haris ibn `Asim al-Asya'arie r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah
bersabda:
Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir al-Hamdulillah memenuhi neraca timbangan.
Ucapan zikir SubhaanaLlah dan al-Hamdulillah kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan
bumi. Sembahyang itu adalah cahaya. Sedekah itu adalah saksi. Sabar itu adalah sinaran. Al-Qur'an itu
adalah hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar waktu pagi, ada yang menjual
dirinya, ada yang memerdekakan dirinya dan ada pula yang mencelakakan dirinya.
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Pokok Perbincangan Hadis :
1. Kebersihan sebahagian iman : (pendapat ulama’)
a) pahala pada kebersihan - berganda sehingga separuh pahala iman.
b) yang dikehendaki ialah meninggalkan perkara dosa dan maksiat (an-Nahl: 56).
Yang dimaksudkan di sini ialah wudhu’.
c) bersih dari hadas besar dan kecil samada dengan air atau tayammun, dan yang dikehendaki
iman itu ialah solat.
d) yang dimaksudkan dengan bersih itu ialah wudhu’ - menghapuskan dosa-dosa kecil.
2. Galakkan mengingati Allah ;
Pengajaran hadis:
(1) lslam amat menitikberatkan soal kebersihan, sehingga menganggapnya sebahagian daripada lman.
(2) Semua amalan soleh merupakan kebaikan dan keindahan bagi seorang mukmin dan mempunyai
nilai yang tinggi. Ada amalan yang menjadi hujah baginya, ada yang menjadi cahaya baginya, ada yang
menjadi pemberat mizannya dan sebagainya.
(3) Setiap manusia dalam kegiatan hariannya mendedahkan dirinya sama ada kepada kebaikan atau
kecelakaan. Ada yang menjual dirinya kepada Allah, lalu beroleh kebaikan dan kejayaan dan pula ada
yang menjual dirinya kepada syaitan lalu beroleh kecelakaan.

HADIS 24

يرﺎﻔﻐﻟا رذ ﻲﺑأ ﻦﻋt ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋe لﺎﻗ ﻪﻧأ ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﺑر ﻦﻋ ﻪیوﺮی ﺎﻤﻴﻓ : يدﺎﺒﻋ ﺎی ! ﻲﻧإ
يدﺎﺒﻋ ﺎی ،اﻮﻤﻟﺎﻈﺗ ﻼﻓ ﺎﻣﺮﺤﻣ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻪﺘﻠﻌﺟو ،ﻲﺴﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﻢﻠﻈﻟا ﺖﻣﺮﺡ ! ﻦﻣ ﻻإ لﺎﺿ ﻢﻜﻠآ
يدﺎﺒﻋ ﺎی ،ﻢآﺪهأ ﻲﻧوﺪﻬﺘﺳﺎﻓ ﻪﺘیﺪه ! ﺎی ،ﻢﻜﻤﻌﻃأ ﻲﻧﻮﻤﻌﻄﺘﺳﺎﻓ ﻪﺘﻤﻌﻃأ ﻦﻣ ﻻإ ﻊﺋﺎﺟ ﻢﻜﻠآ
يدﺎﺒﻋ ! يدﺎﺒﻋ ﺎی ،ﻢﻜﺴآأ ﻲﻧﻮﺴﻜﺘﺳﺎﻓ ﻪﺗﻮﺴآ ﻦﻣ ﻻإ رﺎﻋ ﻢﻜﻠآ ! ﻞﻴﻠﻟﺎﺑ نوﺆﻄﺨﺗ ﻢﻜﻧإ
يدﺎﺒﻋ ﺎی ،ﻢﻜﻟ ﺮﻔﻏأ ﻲﻧوﺮﻔﻐﺘﺳﺎﻓ ،ﺎﻌﻴﻤﺟ بﻮﻧﺬﻟا ﺮﻔﻏأ ﺎﻧأو رﺎﻬﻨﻟاو ! يﺮﺿ اﻮﻐﻠﺒﺗ ﻦﻟ ﻢﻜﻧإ
يدﺎﺒﻋ ﺎی ،ﻲﻧﻮﻌﻔﻨﺘﻓ ﻲﻌﻔﻧ اﻮﻐﻠﺒﺗ ﻦﻟو ﻲﻧوﺮﻀﺘﻓ ! وأ نأ ﻮﻟ اﻮﻧﺎآ ﻢﻜﻨﺟو ﻢﻜﺴﻧإو ﻢآﺮﺥﺁو ﻢﻜﻟ
يدﺎﺒﻋ ﺎی ،ﺎﺌﻴﺷ ﻲﻜﻠﻣ ﻲﻓ ﻚﻟذ داز ﺎﻣ ،ﻢﻜﻨﻣ ﺪﺡاو ﻞﺟر ﺐﻠﻗ ﻰﻘﺗأ ﻰﻠﻋ ! ﻢﻜﻟوأ نأ ﻮﻟ
ﻲﻜﻠﻣ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺺﻘﻧ ﺎﻣ ،ﻢﻜﻨﻣ ﺪﺡاو ﻞﺟر ﺐﻠﻗ ﺮﺠﻓأ ﻰﻠﻋ اﻮﻧﺎآ ﻢﻜﻨﺟو ﻢﻜﺴﻧإو ﻢآﺮﺥﺁو
يدﺎﺒﻋ ﺎی ،ﺎﺌﻴﺷ ! ﻲﻧﻮﻟﺄﺴﻓ ﺪﺡاو ﺪﻴﻌﺻ ﻲﻓ اﻮﻣﺎﻗ ﻢﻜﻨﺟو ﻢﻜﺴﻧإو ﻢآﺮﺥﺁو ﻢﻜﻟوأ نأ ﻮﻟ
ﻋﺄﻓ ﺎی ،ﺮﺤﺒﻟا ﻞﺥدأ اذإ ﻂﻴﺨﻤﻟا ﺺﻘﻨی ﺎﻤآ ﻻإ يﺪﻨﻋ ﺎﻤﻣ ﻚﻟذ ﺺﻘﻧ ﺎﻣ ﻪﺘﻟﺄﺴﻣ ﺪﺡاو ﻞآ ﺖﻴﻄ
يدﺎﺒﻋ ! ﻦﻣو ،ﷲا ﺪﻤﺤﻴﻠﻓ اﺮﻴﺥ ﺪﺟو ﻦﻤﻓ ،ﺎهﺎیإ ﻢﻜﻴﻓوأ ﻢﺛ ،ﻢﻜﻟ ﺎﻬﻴﺼﺡأ ﻢﻜﻟﺎﻤﻋأ ﻲه ﺎﻤﻧإ
ﻪﺴﻔﻧ ﻻإ ﻦﻣﻮﻠی ﻼﻓ ﻚﻟذ ﺮﻴﻏ ﺪﺟو (( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Daripada Abu Zar al-Ghifari r.a. daripada Rasulullah SAW berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh
Baginda daripada Allah SWT bahawa Dia berfirman:
Wahai hamba-hambaKu! Sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriKu kezaliman dan Aku
jadikannya di kalangan kamu sebagai suatu perkara yang diharamkan, maka janganlah kamu saling
zalim-menzalimi.
Wahai hamba-hambaKu! Kamu semua sesat kecuali orang yang Aku hidayatkannya, maka hendaklah
kamu meminta hidayat dariKu.
Wahai hamba-hambaKu! Kamu semua lapar kecuali orang yang Aku beri makan, maka hendaklah
kamu meminta makan daripadaKu nescaya Aku akan berikan kamu makan.
Wahai hamba-hambaKu! Kamu semua telanjang kecuali orang yang Aku berikannya pakaian, maka
hendaklah kamu meminta pakaian daripadaKu nescaya Aku akan berikan kamu pakaian.
Wahai hamba-hambaKu! Sesungguhnya kamu bersalah siang dan malam dan Aku mengampunkan
semua dosa, maka mintalah keampunan daripadaKu nescaya Aku akan ampunkan kamu.
Wahai hamba-hambaKu! Selama-lamanya kamu tidak akan mampu memudharatkan Aku sehingga
kamu boleh memudharatkan Aku.
Wahai hamba-hambaKu! Dan selama-lamanya kamu tidak akan mampu memberi manfaat kepada Aku
sehingga kamu boleh memberi manfaat kepada Aku.
Wahai hamba-hambaKu! Sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, manusia
dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua mempunyai hati bertaqwa umpama hati orang yang
paling bertaqwa di kalangan kamu, nescaya hal itu tidak menambahkan apa-apapun dalam kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaKu! Sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua mempunyai hati jahat umpama hati orang yang
paling jahat di kalangan kamu, nescaya hal itu tidak mengurang-cacatkan apa-apapun dalam
kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaKu! Sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, manusia
dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua berhimpun di suatu tempat, lalu mereka meminta
daripadaKu (iaitu meminta sesuatu pemberian), lantas Aku kurniakan setiap orang dari kalangan
mereka permintaannya, nescaya hal itu tidak mengurangkan sedikitpun apa-apa yang ada di sisiKu
kecuali umpama berkurangnya air laut apabila dicelupkan sebatang jarum.
Wahai hamba-hambaKu! Bahawa sesungguhnya hanya amalan kamu yang Aku akan perhitungkannya
bagi kamu, kemudian Aku sempurnakan pembalasannya. Maka barangsiapa yang mendapat kebaikan
maka hendaklah dia memuji Allah dan barangsiapa yang mendapat selain kebaikan, maka janganlah dia
mencela kecuali mencela dirinya sendiri.
Hadis qudsi ini mempunyai banyak pengajaran antaranya:
(1) Zalim adalah suatu sifat keji yang diharamkan Allah SWT ke atas diriNya dan ke atas hamba-
hambaNya. Barangsiapa yang melakukan kezaliman bererti dia telah melampaui batasan yang
digariskan oleh Allah SWT.
(2) Semua hamba adalah berhajat dan bergantung penuh kepada kurniaan dan kemurahan Allah SWT.
Dialah Tuhan yang memberikan petunjuk, memberikan rezeki, memberi pakaian dan Dia juga Tuhan
Yang Maha Pengampun segala dosa hamba-hambaNya. Sesungguhnya rahmat Allah sentiasa
mendahului murkaNya.
(3) Segala permohonan hendaklah hanya diajukan kepada Allah SWT, sama ada permohonan meminta
hidayah, rezeki, makanan dan pakaian juga permohonan agar diampunkan segala dosa.
(4) Sesungguhnya Allah SWT Maha Gagah Perkasa. Manusia sekali-kali tidak mampu
memberikanNya manfaat dan mudharat.
(5) Segala perbuatan manusia sama ada ketaqwaan atau kejahatan, walaupun pada tahap yang paling
maksimum dan paling dahsyat, semuanya tidak akan menambah atau menjejaskan kedudukan Allah
SWT walaupun sedikit.
(6) Segala kurniaan Allah kepada seluruh manusia dan jin, biar betapa banyak sekalipun, ia tidak akan
mengurangkan apa yang dimilikiNya walaupun sedikit. la hanya umpama air yang terlekat pada
sebatang jarum kerdil yang dijunamkan ke lautan luas.
(7) Setiap amalan manusia akan dihitung satu persatu oleh Allah SWT dan Dialah yang akan
menyempurnakan pembalasannya, sama ada balasan baik mahupun buruk.

HADIS 25

رذ ﻲﺑأ ﻦﻋt ﺎﻀیأ )) لﻮﺳر بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ ﺎﺳﺎﻧأ نأ e ﻲﺒﻨﻠﻟ اﻮﻟﺎﻗe : ﺐهذ ﷲا لﻮﺳر ﺎی
رﻮﺟﻷﺎﺑ رﻮﺛﺪﻟا ﻞهأ : لﻮﻀﻔﺑ نﻮﻗﺪﺼﺘیو ،مﻮﺼﻧ ﺎﻤآ نﻮﻣﻮﺼیو ،ﻲﻠﺼﻧ ﺎﻤآ نﻮﻠﺼی
ﻢﻬﻟاﻮﻣأ . لﺎﻗ : نﻮﻗﺪﺼﺗ ﺎﻣ ﻢﻜﻟ ﻞﻌﺟ ﺪﻗ ﺲﻴﻟ وأ : ةﺮﻴﺒﻜﺗ ﻞآو ،ﺔﻗﺪﺻ ﺔﺤﻴﺒﺴﺗ ﻞﻜﺑ ﻢﻜﻟ نإ
ﻴﻠﻬﺗ ﻞآو ،ﺔﻗﺪﺻ ةﺪﻴﻤﺤﺗ ﻞآو ،ﺔﻗﺪﺻ ﺮﻜﻨﻣ ﻦﻋ ﻲﻬﻧو ﺔﻗﺪﺻ فوﺮﻌﻤﻟﺎﺑ ﺮﻣأو ،ﺔﻗﺪﺻ ﺔﻠ
ﺔﻗﺪﺻ ﻢآﺪﺡأ ﻊﻀﺑ ﻲﻓو ﺔﻗﺪﺻ . اﻮﻟﺎﻗ : ﺎﻬﻴﻓ ﻪﻟ نﻮﻜیو ﻪﺗﻮﻬﺷ ﺎﻧﺪﺡأ ﻲﺗﺄیأ ﷲا لﻮﺳر ﺎی
لﺎﻗ ؟ﺮﺟأ : ﻪﻟ نﺎآ لﻼﺤﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻌﺿو اذإ ﻚﻟﺬﻜﻓ رزو ﻪﻴﻠﻋ نﺎآأ ماﺮﺡ ﻲﻓ ﺎﻬﻌﺿو ﻮﻟ ﻢﺘیأرأ
ﺮﺟأ (( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Daripada Abu Zarr r.a. juga, (beliau meriwayatkan):
Bahawa sebahagian sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi SAW: Wahai Rasulullah! Orang-
orang kaya telah mendapat banyak pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang,
mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka.
Baginda bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah
dengannya? Sesungguhnya dengan setiap kali tasbih itu adalah sedekah, setiap kali takbir itu adalah
sedekah, setiap kali tahmid itu adalah sedekah, setiap kali tahlil itu adalah sedekah, menyuruh amar
ma'aruf itu sedekah, menegah mungkar itu sedekah dan pada kemaluan seseorang kamupun adalah
sedekah. Mereka bertanya: Ya Rasulullah! Adakah apabila salah seorang kami melepaskan
syahwatnyapun dia beroleh pahala? Baginda bersabda: Bagaimana pandangan kamu kalau dia
melepaskan syahwatnya pada tempat haram, adakah dia berdosa? Maka demikian jugalah apabila dia
melepaskannya pada tempat yang halal, dia beroleh pahala.
Pengajaran hadis:
(1) Para sahabat Rasulullah SAW telah menunjukkan suatu teladan yang baik di mana mereka sering
berlumba-lumba mahu melakukan kebaikan.
(2) Setiap amalan soleh mempunyai nilaiannya yang tersendiri di sisi Allah SWT dan ia tidak akan
dipersia-siakan sama sekali.
(3) Banyak amalan soleh yang boleh dilakukan bagi menambahkan pahala kebajikan seperti bertasbih
iaitu mengucap (ﷲا نﺎﺤﺒﺳ ), bertahmid iaitu mengucap (ﷲ ﺪﻤﺤﻟا), bertahlil iaitu mengucap (ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ),
menyuruh orang berbuat ma'aruf dan mencegah kemungkaran. Semuanya diberikan pahala sedekah
sehinggakan melakukan hubungan sekspun dianggap sedekah! Kerana kalau dia berzina, dia dianggap
berdosa dan akan menerima azab. Alangkah indahnya ajaran lslam.
(4) Bagi orang-orang kaya yang mempunyai lebihan harta, mereka hendaklah selalu bersedekah, lebih-
lebih lagi kalau mereka terlalu sibuk dengan urusan harta sehingga kurang bermasa untuk melakukan
amal ibadat sunat yang lain.
(5) Seorang kaya yang suka bersedekah dan rajin pula melakukan ibadat sunat seperti berzikir yang
dianjurkan dalam hadis ini, dia sudah tentu akan mendapat ganjaran dan darjat yang lebih tinggi di sisi
Allah SWT.

HADIS 26

ةﺮیﺮه ﻲﺑأ ﻦﻋt لﺎﻗ : ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ e )) : مﻮی ﻞآ ٌﺔﻗﺪﺻ ﻪﻴﻠﻋ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻰﻣﻼﺳ ﻞآ
ﻪﻟ ﻊﻓﺮﺗ وأ ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻪﻠﻤﺤﺘﻓ ﻪﺘﺑاد ﻲﻓ ﻞﺟﺮﻟا ﻦﻴﻌﺗو ،ﺔﻗﺪﺻ ﻦﻴﻨﺛا ﻦﻴﺑ لﺪﻌﺗ ،ﺲﻤﺸﻟا ﻪﻴﻓ ﻊﻠﻄﺗ
ةﻼﺼﻟا ﻰﻟإ ﺎﻬﻴﺸﻤﺗ ةﻮﻄﺥ ﻞﻜﺑو ،ﺔﻗﺪﺻ ﺔﺒﻴﻄﻟا ﺔﻤﻠﻜﻟاو ،ﺔﻗﺪﺻ ﻪﻋﺎﺘﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻂﻴﻤﺗو ﺔﻗﺪﺻ
ﺔﻗﺪﺻ ﻖیﺮﻄﻟا ﻦﻋ ىذﻷا (( ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan Muslim.
Daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda:
Setiap anggota badan manusia adalah sedekah baginya pada setiap hari apabila terbit matahari; engkau
berlaku adil (iaitu mendamaikan) antara dua orang (iaitu dua orang yang berbalah) adalah sedekah,
engkau membantu seseorang naik kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas
kenderaannya adalah sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang engkau
hayunkan kaki pergi sembahyang adalah sedekah dan menghilangkan sesuatu bahaya di jalanraya
adalah sedekah.
Pengajaran hadis:
(1) Seperti hadis 25, hadis ini menerangkan bahawa setiap amal perbuatan mukmin walaupun kadang-
kadang dianggap biasa atau sedikit, akan mendapat pahala sedekah.
(2) Seorang mukmin boleh mendapat pahala sedekah hasil setiap pergerakan anggota tubuh badannya.
Tangannya, kakinya, mulutnya dan akalnya berhak mendapat pahala sedekah apabila melakukan amal
kebajikan.
(3) Ruang untuk mendapatkan pahala dalam lslam amat luas dan tidak hanya terbatas kepada amal
ibadat khusus semata-mata, sehingga kadang-kadang tidak disangka bahawa sesuatu perbuatan yang
dianggap biasa menjadi ibadat dan diberikan pahala.

HADIS 27

نﺎﻌﻤﺳ ﻦﺑ ساﻮﻨﻟا ﻦﻋt ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋe لﺎﻗ )) : ﻖﻠﺨﻟا ﻦﺴﺡ ﺮﺒﻟا . ﻚﺴﻔﻧ ﻲﻓ كﺎﺡ ﺎﻣ ﻢﺛﻹاو
سﺎﻨﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻊﻠﻄی نأ ﺖهﺮآو .(( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور . ﺪﺒﻌﻣ ﻦﺑ ﺔﺼﺑاو ﻦﻋو t لﺎﻗ )) : لﻮﺳر ﺖﻴﺗأ
ﷲاe لﺎﻘﻓ ) : ﺖﻠﻗ ؟ﺮﺒﻟا ﻦﻋ لﺄﺴﺗ ﺖﺌﺟ : ﻢﻌﻧ . لﺎﻗ : ﺲﻔﻨﻟا ﻪﻴﻟإ ﺖﻧﺄﻤﻃا ﺎﻣ ﺮﺒﻟا ﻚﺒﻠﻗ ﺖﻔﺘﺳا
او كﻮﺘﻓأو سﺎﻨﻟا كﺎﺘﻓأ نإو رﺪﺼﻟا ﻲﻓ ددﺮﺗو ﺲﻔﻨﻟا ﻲﻓ كﺎﺡ ﺎﻣ ﻢﺛﻹاو ،ﺐﻠﻘﻟا ﻪﻴﻟإ نﺄﻤﻃ ((
ﻦﺴﺡ دﺎﻨﺳﺈﺑ ﻲﻣراﺪﻟاو ﻞﺒﻨﺡ ﻦﺑ ﺪﻤﺡأ ؛ﻦﻴﻣﺎﻣﻹا يﺪﻨﺴﻣ ﻲﻣ ﻩﺎﻨیور ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ .
Daripada al-Nawwas ibn Sam'aan r.a. daripada Nabi SAW baginda bersabda:
Kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau
benci orang lain mengetahuinya.
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Dan daripada Waabisoh ibn Ma'bad r.a. beliau berkata: Aku telah menemui Rasulullah SAW lalu
Baginda bersabda:
Engkau datang mahu bertanya tentang kebajikan? Aku berkata: Ya. Baginda bersabda: Mintalah fatwa
dari hatimu. Kebajikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang tenteram terhadapnya,
dan dosa itu itu ialah suatu perkara yang tergetar dalam dirimu dan teragak-agak di hati, sekalipun ada
orang yang memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu.
Hadis Hasan riwayat al-lmam Ahmad dan al-Daarimie dengan isnad yang baik.
Pengajaran hadis:
(1) Kebajikan atau kebaikan ialah perkara yang hati seorang mukmin merasa tenang dan baik,
sedangkan kejahatan atau dosa pula ialah apa yang hatinya merasa keluh kesah, gementar dan merasa
takut kalau-kalau diketahui oleh manusia. Seorang mukmin, dengan firasat hatinya boleh menduga baik
buruk sesuatu perkara. Walau apapun pandangan orang lain, dia lebih berhak membuat pendirian
berdasarkan iman dan firasatnya. Namun perasaan dan firasatnya itu tidak boleh bertukar menjadi
hukum syara' atau fatwa yang memestikan orang lain mengikutinya. la hanya boleh digunakan untuk
dirinya sendiri. Kebaikan atau kebajikan yang diberikan kelonggaran untuk kita meminta fatwa hati
ialah kebajikan yang masih kesamaran, adapun yang memang sudah ada nas yang jelas, maka ia mesti
dianggap kebaikan biarpun hati berat menerimanya. Demikian juga keburukan yang sudah ada nas
yang jelas, ia tidak boleh dipertikaikan atau ditakwil lagi berdasarkan perasaan dan firasat hati.
Perasaan hati hanya boleh dipakai apabila selari dengan kaedah hukum syara' dan selagimana tidak
bercanggah dengan hukum hakam agama.

HADIS 28

ﺔیرﺎﺳ ﻦﺑ ضﺎﺑﺮﻌﻟا ﺢﻴﺠﻧ بأ ﻦﻋt لﺎﻗ )) : ﷲا لﻮﺳر ﺎﻨﻈﻋو e ﺎﻬﻨﻣ ﺖﻠﺟو ﺔﻈﻋﻮﻣ
ﺎﻨﻠﻘﻓ نﻮﻴﻌﻟا ﺎﻬﻨﻣ ﺖﻓرذو ،بﻮﻠﻘﻟا : ﺎﻨﺻوﺄﻓ عدﻮﻣ ﺔﻈﻋﻮﻣ ﺎﻬﻧﺄآ ﷲا لﻮﺳر ﺎی . لﺎﻗ : ﻢﻜﻴﺻوأ
يﺪﻌﺑ ﻢﻜﻨﻣ ﺶﻌی ﻦﻣ ﻪﻧﺈﻓ ،ﺪﺒﻋ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﺮﻣﺄﺗ نإو ﺔﻋﺎﻄﻟاو ﻊﻤﺴﻟاو ،ﻞﺟو ﺰﻋ ﷲا ىﻮﻘﺘﺑ
ﻜﻴﻠﻌﻓ اﺮﻴﺜآ ﺎﻓﻼﺘﺥا ىﺮﻴﺴﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ اﻮﻀﻋ ،ﻦﻴیﺪﻬﻤﻟا ﻦیﺪﺷاﺮﻟا ءﺎﻔﻠﺨﻟا ﺔﻨﺳو ﻲﺘﻨﺴﺑ ﻢ
ﺔﻟﻼﺿ ﺔﻋﺪﺑ ﻞآ نﺈﻓ ،رﻮﻣﻷا تﺎﺛﺪﺤﻣو ﻢآﺎیإو ،ﺬﺟاﻮﻨﻟﺎﺑ (( لﺎﻗو يﺬﻣﺮﺘﻟاو دواد ﻮﺑأ ﻩاور :
ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ .
Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmizi. al-Tirmizi berkata ia hadis sahih.
Daripada Abu Najih al-'lrbadh ibn Sariyah r.a. beliau berkata:
Rasulullah SAW telah menasihati kami suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan
airmata. Kami berkata: Ya Rasulullah! la seolah-olah nasihat orang yang mahu mengucapkan selamat
tinggal, maka berikanlah kami wasiat. Baginda bersabda: Aku mewasiatkan kamu supaya bertaqwa
kepada Allah 'Azza Wajala, supaya mendengar dan taat, sekalipun kamu diperintah oleh seorang
hamba. Sesungguhnya, barangsiapa di kalangan kamu yang masih hidup nanti, necaya dia akan melihat
banyak perselisihan. Maka hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa' Rasyidin yang
mendapat hidayat. Gigitlah ia dengan kuat (iaitu berpegang teguhlah kamu dengan sunnah-sunnah
tersebut) dan berwaspadalah kamu dari melakukan perkara-perkara yang diada-adakan, kerana setiap
perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu
dalam neraka.
Pengajaran hadis:
(1) Ucapan nasihat dan peringatan adalah penting dalam kehidupan umat lslam. Pengajaran dan
peringatan hendaklah disampaikan secara bersungguh-sungguh dan berkesan agar ia memberikan kesan
positif kepada para pendengar.
(2) Rasulullah SAW berwasiat dalam hadis ini beberapa perkara penting, antaranya; supaya bertaqwa
kepada Allah SWT, patuh dan taat kepada pemerintah biarpun dia adalah orang yang berasal dari
keturunan bawahan atau hamba 'abdi, kerana yang penting apa yang diperintahkan, bukan orang yang
memerintah.
(3) Masalah melantik hamba abdi menjadi ketua masih diperselisihkan oleh para ulama, namun
Rasulullah SAW menyebut hal ini bagi menunjukkan peri pentingnya tuntutan patuh dan taat bagi
seorang mukmin terhadap ketuanya selagimana perintahnya tidak bertentangan dengan syara'.
(4) Umat akhir zaman diancam oleh perselisihan dan perpecahan. Justeru itu Nabi SAW berpesan agar
umat Baginda berpegang teguh dengan sunnah Baginda SAW dan sunnah para khulafa' Rasyidin.
Baginda menyeru mereka agar menggigit sunnah-sunnah tersebut. Ungkapan ini memberi erti betapa
perlunya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan Khulafa' Rasyidin serta menjauhkan perkara bid'ah
yang sesat, perkara yang diada-adakan dalam agama kerana semua bid'ah adalah kesesatan yang
akhirnya membawa pengamalnya ke lembah neraka.

HADIS 29

ﻞﺒﺟ ﻦﺑ ذﺎﻌﻣ ﻦﻋt لﺎﻗ : ﺖﻠﻗ )) : ﷲا لﻮﺳر ﺎی ! ﺑ ﻲﻧﺮﺒﺥأ ﻦﻋ ﻲﻧﺪﻋﺎﺒیو ﺔﻨﺠﻟا ﻲﻨﻠﺥﺪی ﻞﻤﻌ
رﺎﻨﻟا . لﺎﻗ : ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲا ﻩﺮﺴی ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺴﻴﻟ ﻪﻧأو ،ﻢﻴﻈﻋ ﻦﻋ ﺖﻟﺄﺳ ﺪﻘﻟ : ﻻ ﷲا ﺪﺒﻌﺗ
ﺖﻴﺒﻟا ﺞﺤﺗو ،نﺎﻀﻣر مﻮﺼﺗو ،ةﺎآﺰﻟا ﻲﺗﺆﺗو ،ةﻼﺼﻟا ﻢﻴﻘﺗو ،ﺎﺌﻴﺷ ﻪﺑ كﺮﺸﺗ . لﺎﻗ ﻢﺛ : ﻻأ
ﻟا ﺊﻔﻄی ﺎﻤآ ﺔﺌﻴﻄﺨﻟا ﺊﻔﻄﺗ ﺔﻗﺪﺼﻟاو ،ﺔﻨﺟ مﻮﺼﻟا ؟ﺮﻴﺨﻟا باﻮﺑأ ﻰﻠﻋ ﻚﻟدأ ،رﺎﻨﻟا ءﺎﻤ
ﻼﺗ ﻢﺛ ،ﻞﻴﻠﻟا فﻮﺟ ﻲﻓ ﻞﺟﺮﻟا ةﻼﺻو } ﻊﺟﺎﻀﻤﻟا ﻦﻋ ﻢﻬﺑﻮﻨﺟ ﻰﻓﺎﺠﺘﺗ { ﻎﻠﺑ ﻰﺘﺡ }
نﻮﻠﻤﻌی { لﺎﻗ ﻢﺛ : ﷲا لﻮﺳر ﺎی ﻰﻠﺑ ﺖﻠﻗ ؟ﻪﻣﺎﻨﺳ ةورذو ﻩدﻮﻤﻋو ﺮﻣﻷا سأﺮﺑ كﺮﺒﺥأ ﻻأ .
لﺎﻗ : دﺎﻬﺠﻟا ﻪﻣﺎﻨﺳ ةورذو ،ةﻼﺼﻟا ﻩدﻮﻤﻋو ،مﻼﺳﻹا ﺮﻣﻷا سأر . لﺎﻗ ﻢﺛ : كﻼﻤﺑ كﺮﺒﺥأ ﻻأ
؟ﻪﻠآ ﻚﻟذ لﺎﻗو ﻪﻧﺎﺴﻠﺑ ﺬﺥﺄﻓ ﷲا لﻮﺳر ﺎی ﻰﻠﺑ : اﺬه ﻚﻴﻠﻋ ﻒآ . ﺖﻠﻗ : ﺎﻧإو ،ﷲا ﻲﺒﻧ ﺎی
لﺎﻘﻓ ؟ﻪﺑ ﻢﻠﻜﺘﻧ ﺎﻤﺑ نوﺬﺥاﺆﻤﻟ : ﻚﻣأ ﻚﺘﻠﻜﺛ ! لﺎﻗ وأ ،ﻢﻬهﻮﺟو ﻰﻠﻋ رﺎﻨﻟا ﻲﻓ سﺎﻨﻟا ﺐﻜی ﻞهو
؟ﻢﻬﺘﻨﺴﻟأ ﺪﺋﺎﺼﺡ ﻻإ ﻢهﺮﺥﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ (( لﺎﻗو يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻩاور : ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ .
Hadis riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata ia adalah hadis sahih.
Daripada Mu'az ibn Jabal r.a. beliau berkata:
Aku berkata: Ya Rasulullah! Terangkan padaku suatu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam
syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka. Baginda bersabda: Sesungguhnya engkau telah
bertanya suatu perkara besar, namun sesungguhnya ia adalah ringan bagi orang yang dipermudahkan
Allah; iaitu engkau menyembah Allah, jangan mensyirikkanNya dengan sesuatu, engkau mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji ke Baitullah.
Kemudian Baginda bersabda: Apakah engkau mahu aku tunjukkan beberapa pintu kebajikan? Puasa itu
adalah perisai, sedekah dapat madamkan dosa seumpama air memadamkan api dan sembahyang
seorang lelaki di tengah malam. Kemudian Baginda membaca ayat al-Qur'an yang bererti: (Tulang-
tulang rusuk mereka telah renggang dari tempat tidur mereka. Mereka menyeru Tuhan mereka dengan
perasaan takut dan penuh harapan dan mereka membelanjkan sebahagian rezeki yang Kami kurniakan
kepada mereka. Seseorang tidak mengetahui apakah yang disembunyikan bagi mereka yang terdiri
daripada perkara yang menyejukkan mata sebagai balasan terhadap amalan yang mereka telah
lakukan). Kemudian Baginda bersabda: Apakah engkau mahu aku khabarkan kepadamu tunggak segala
amal, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku berkata: Mahu ya Rasulullah! Baginda bersabda: Tunggak
amalan ialah lslam, tiang-tiangnya ialah sembahyang dan puncaknya ialah jihad. Kemudian Baginda
bersabda: Apakah engkau mahu aku khabarkan kepadamu kunci segala perkara tersebut? Aku berkata:
Mahu ya Rasulullah! Lalu Baginda memegang lidahnya seraya bersabda: Peliharalah benda ini! Aku
berkata: Ya Nabi Allah! Adakah kita akan diseksa lantaran apa yang dibicarakannya? Baginda
bersabda: lbumu akan kehilanganmu wahai Mu'az! Tiadalah manusia itu dihumbankan mukanya - atau
Baginda bersabda - dihumbankan batang hidungnya ke dalam api neraka kecuali kerana hasil tanaman
lidah-lidah mereka.
Pengajaran hadis:
(1) Berdasarkan hadis ini, amalan yang boleh memasukkan seseorang hamba ke dalam syurga ialah
menunaikan rukun-rukun lslam, iaitu benar-benar beriman kepada Allah tanpa syirik dan beriman
kepada Rasulullah SAW, sembahyang, zakat, puasa Ramadhan dan ibadat haji. (2) Pintu-pintu kebajikan pula sangat banyak, antaranya yang disebut dalam hadis ini ialah berpuasa
kerana ia adalah perisai yang melawan hawa nafsu bagi seorang mukmin. Selain itu ialah sedekah yang
ikhlas kerana Allah kerana ia dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api. Pintu
kebajikan seterusnya ialah sembahyang di waktu tengahmalam.
(3) lbadat pada waktu tengah malam sangat afdhal dan amat dituntut ke atas setiap individu muslim. la
dapat menguatkan keimanan, keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah. la dapat memberikan sinar air
muka yang bercahaya bagi orang yang melakukannya. Allah SWT telah memuji orang yang suka
beribadat pada waktu tengah malam dalam banyak ayat termasuk ayat yang dipetik dalam hadis ini.
(4) Tunggak segala perkara ialah lslam, tiangnya ialah sembahyang dan kemuncaknya ialah jihad.
Seorang mukmin sejati mesti melaksanakan tuntutan-tuntutan ini dengan baik walau apapun cabaran
dan rintangan.
(5) Kunci segala perkara pula ialah menjaga lidah. Lidah adalah antara anggota badan yang paling
banyak terdedah melakukan maksiat. Barangsiapa yang dapat menjaga lidahnya daripada angkara jahat
dan maksiat, Baginda Rasulullah SAW menjamin bahawa dia akan dapat masuk syurga. Setiap patah
perkataan yang dituturkan oleh lidah akan dipersoalkan Allah SWT. Ramai manusia yang
dihumbankan ke neraka akibat celupar lidah.

HADIS 30

ﺮﺷﺎﻧ ﻦﺑ مﻮﺛﺮﺟ ﻲﻨﺸﺨﻟا ﺔﺒﻠﻌﺛ ﻲﺑأ ﻦﻋt ﷲا لﻮﺳر ﻦﻋe لﺎﻗ )) : ضﺮﻓ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲا نإ
ﻦﻋ ﺖﻜﺳو ﺎهﻮﻜﻬﺘﻨﺗ ﻼﻓ ءﺎﻴﺷأ مﺮﺡو ،ﺎهوﺪﺘﻌﺗ ﻼﻓ ادوﺪﺡ ﺪﺡو ،ﺎهﻮﻌﻴﻀﺗ ﻼﻓ ﺾﺋاﺮﻓ
ﺎﻬﻨﻋ اﻮﺜﺤﺒﺗ ﻼﻓ ،نﺎﻴﺴﻧ ﺮﻴﻏ ﻢﻜﻟ ﺔﻤﺡر ءﺎﻴﺷأ (( ﻨﻄﻗراﺪﻟا ﻩاور ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ ﻩﺮﻴﻏو ﻲ .
Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh al-lmam al-Daraqutnie dan lain-lain (Hadis ini walaupun hadis yang
mempunyai ‘illah (iaitu hadis yang mempunyai ‘illah iaitu sebab yang tersembunyi lagi mencacatkan nilai hadis dengan
terkumpul dua syarat (1) wujud kekelabuan dan ketersembunyian (2) ada kecacatan. Hukum hadis mu’allal ini ialah dha’if.
Lihat Taisir Mustalah Hadis, Dr. Mahmud al-Thahhan) namun di sana masih banyak riwayat-riwayat lain yang
memperkuatkan hadis ini. Al-Bazar telah meriwayatkan dalam sanadnya, begitu juga al-Hakim meriwayatkan riwayat
seumpamanya daripada Abu Darda’ . Al-Bazar berkata: “Isnadnya bagus, al-Tarmizi telah meriwayatkan hadis
seumpamanya daripada Abu ‘Uthman al-Nahdie daripada Sulaiman, sebagaimana ia juga diriwayatkan oleh Abu Dawud
daripada hadis Ibnu ‘Abbas. Lihat notakaki buku (Syarah Hadis 40 Nawawi) karangan al-Imam Ibnu Daqiq, Maktabah al-
Turath al-Islamie, Kaherah,1987 pada takhrij hadis ini).
Daripada Abu Tha'labah al-Khusyanie Jurthum ibn Nasyer r.a. daripada Rasulullah SAW telah
bersabda:
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardhukan beberapa fardhu maka janganlah kamu
menghilangkannya (iaitu janganlah kamu mempersia-siakannya dan meninggalkannya), Dia telah
menentukan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya, Dia telah mengharamkan
beberapa perkara, maka janganlah kamu mencabulinya dan Dia tidak menyatakan hukum tentang
beberapa perkara, maka janganlah kamu cuba menyelidikinya.
Pengajaran hadis:
(1) Setiap mukmin dituntut supaya mematuhi titah perintah Allah SWT sama ada berbentuk suruhan
fardhu mahupun larangan haram. Hadis tersebut mengingatkan setiap mukmin agar memelihara dengan
baik segala amalan fardhu yang Allah SWT fardhukan, jangan sampai dipersiakan atau dihilangkan
begitu sahaja.
(2) Demikian pula Allah menentukan beberapa batasan dan beberapa perkara haram, maka setiap
mukmin dituntut agar benar-benar menjaga sempadan halal haram ini, jangan sampai dia mencabuli
perkara haram apatah lagi kalau sampai menghalalkan perkara haram.
(3) Di samping itu, Allah SWT mendiamkan beberapa perkara iaitu tidak menyatakan halal haramnya
secara jelas, maka janganlah kita menyusahkan diri mencari hukumnya. Allah berbuat demikian bukan
kerana lupa, bahkan sebagai rahmat buat umat manusia demi memberi kemudahan bagi manusia.
Hukum perkara yang ditinggalkan hukum halal haramnya adalah harus, iaitu boleh dilakukan.

HADIS 31

يﺪﻋﺎﺴﻟا ﺪﻌﺳ ﻦﺑ ﻞﻬﺳ سﺎﺒﻌﻟا ﻲﺑأ ﻦﻋt لﺎﻗ )) : ﻲﺒﻨﻟا ﻰﻟإ ﻞﺟر ءﺎﺟ e لﺎﻘﻓ : لﻮﺳر ﺎی
ﷲا ! سﺎﻨﻟا ﻲﻨﺒﺡأو ﷲا ﻲﻨﺒﺡأ ﻊﺘﻠﻤﻋ اذإ ﻞﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﻟد . لﺎﻘﻓ : ،ﷲا ﻚﺒﺤی ﺎﻴﻧﺪﻟا ﻲﻓ ﺪهزا
سﺎﻨﻟا ﻚﺒﺤی سﺎﻨﻟا ﺪﻨﻋ ﺎﻤﻴﻓ ﺪهزاو (( ﺔﻨﺴﺡ ﺪﻴﻧﺎﺳﺄﺑ ﻩﺮﻴﻏو ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ .
Hadis riwayat lbnu Majah dan lain-lain dengan sanad-sanad yang baik ( Hadis ini adalah daripada riwayat
Khalid ibn ‘Umar dan al-Qurasyie daripada Sufian daripada al-Thauri Abu Hazim daripada Sahl. Al-Imam Ahmad berkata
berkenaan dengan Khalid : Dia adakah orang yang mungkar dalam riwayatnya, dia meriwayatkan cerita-cerita batil. Ibnu
Ma‘in pula berkata dia adalah pendusta. Saleh ibn Muhammad dan Ibnu ‘Adie menghubungkannya (Khalid) sebagai orang
yang mereka-reka hadis palsu. Lihat notakaki buku (Syarah Hadis 40 Nawawi) karangan al-Imam Ibnu Daqiq, Maktabah al-
Turath al-Islamie, Kaherah,1987 pada takhrij hadis ini).
Daripada Abu al-'Abbas Sahlu ibn Sa'ad al-Saa'idie r.a. beliau berkata:
Seorang lelaki telah datang menemui Nabi SAW lalu berkata: Wahai Rasulullah! Tunjukkan daku
suatu amalan yang apabila aku lakukannya, aku dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Baginda
bersabda: Zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah kasihkan engkau dan zuhudlah terhadap apa
yang ada pada manusia, nescaya manusia akan mengasihimu.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis ini menerangkan suatu sifat penting yang harus ada pada diri setiap mukmin iaitu sifat zuhud.
(2) Zuhud terhadap dunia mempunyai banyak pengertian di kalangan ulama tasauf antaranya ialah
membenci, berpaling, meninggalkan dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia serta mengosongkan
hati dari mengingati perkara dunia.
(3) Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, bererti menjauhkan diri dari merasa irihati terhadap apa
yang dimiliki oleh manusia serta mengosongkan hati dari mengingati harta milik orang. lni bukan
bererti membenci sehingga suka agar kesenangan orang lain hilang kerana itu hasad dengki yang amat
dilarang.
(4) Zuhud sebenar bukan bererti meninggalkan dunia atau langsung tidak berharta. Zuhud sejati ialah
tidak menjadikan dunia dan kemewahan hidup sebagai matlamat hidup, walaupun kekayaannya
memenuhi dunia seumpama yang terjadi pada jutawan zaman Rasulullah SAW seperti Abdul Rahman
ibn 'Auf, kerana matlamat hidup seorang mukmin ialah Allah dan keredhaanNya, bukan benda-benda
selainNya.

HADIS 32

يرﺪﺨﻟا نﺎﻨﺳ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﺪﻴﻌﺳ ﻲﺑأ ﻦﻋt : ﷲا لﻮﺳر نأ e لﺎﻗ )) : راﺮﺿ ﻻو رﺮﺿ ﻻ ((
ﻼﺳﺮﻣ ﺄﻃﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﻚﻟﺎﻣ ﻩاورو اﺪﻨﺴﻣ ﺎﻤهﺮﻴﻏو ﻲﻨﻄﻗراﺪﻟاو ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ
ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋ ﻪﻴﺑأ ﻦﻋ ﻰﻴﺤی ﻦﺑ وﺮﻤﻋ ﻦﻋe ﺎﻀﻌﺑ ﺎﻬﻀﻌﺑ يﻮﻘی قﺮﻃ ﻪﻟو ﺪﻴﻌﺳ ﺎﺑأ ﻂﻘﺳﺄﻓ .
Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh al-lmam lbnu Majah dan al-Daraqutnie dan lain-lain. la juga
diriwayatkan oleh al-lmam Malik dalam kitab Muwattha'nya.
Daripada Abu Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudrie r.a. bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:
Tidak ada mudharat dan tidak boleh melakukan kemudharatan.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis ini menjelaskan suatu prinsip utama dalam kehidupan lslam, iaitu jangan mencari mudharat
dan menyebabkan kemudharatan terhadap orang lain. la adalah suatu prinsip yang agung demi
kesejahteraan umat manusia semuanya sama ada muslim atau bukan muslim.
(2) Seseorang mukmin dilarang mencari susah atau mudharat yang boleh menimpa dirinya sendiri atau
menimpa orang lain. Agama lslam menggalakkan umatnya mencari keharmonian hidup. Sebarang
angkara yang membawa mudharat sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung, segera
atau lambat, sedikit atau banyak semuanya dilarang.

HADIS 33

ﷲا لﻮﺳر نأ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋe لﺎﻗ )) : ﻰﻋدﻻ ﻢهاﻮﻋﺪﺑ سﺎﻨﻟا ﻰﻄﻌی ﻮﻟ
ﺮﻜﻧأ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻤﻴﻟاو ،ﻲﻋﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﺒﻟا ﻦﻜﻟ ،ﻢهءﺎﻣدو مﻮﻗ لاﻮﻣأ لﺎﺟر (( ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ
ﻦﻴﺤﻴﺤﺼﻟا ﻲﻓ ﻪﻀﻌﺑو اﺬﻜه ﻩﺮﻴﻏو ﻲﻘﻬﻴﺒﻟا ﻩاور .
Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh al-lmam al-Baihaqie dan lain-lain sedemikian dan
sebahagiannya terdapat dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim.
Daripada lbnu 'Abbas r.a.(ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر) bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:
Sekiranya manusia diberikan setiap tuntutan dan dakwaan mereka, nescaya ramai orang akan menuntut
harta dan darah kaum lain (iaitu menuntut bunuh balas), akan tetapi mestilah tuntutan itu berbukti
keterangan bagi pihak yang mendakwa dan sumpah bagi orang yang tidak mengaku.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis ini menerangkan sikap dan tabiat buruk kebanyakan manusia di mana mereka gemar
mendakwa sesuatu yang bukan milik mereka. Sekiranya semua dakwaan mereka dituruti, nescaya akan
kecohlah sistem kehidupan manusia. Secara tidak langsung ia membayangkan bahawa banyak
persengketaan, pergaduhan malah pembunuhan dan peperangan yang berlaku di kalangan manusia
membabitkan soal harta benda dan kekayaan.
(2) Untuk menghadapi kes tuntutan dan dakwaan seumpama ini, lslam membawa suatu kaedah
kehakiman yang bijaksana iaitu setiap orang yang mendakwa sebarang tuntutan mestilah
mengemukakan bukti keterangan menyokong dakwaannya sementara orang yang didakwa pula
mestilah bersumpah menafikan tuduhan tersebut.
(3) Agama lslam adalah agama yang adil dan menyelesaikan masalah umatnya secara adil dan
saksama.

HADIS 34

يرﺪﺨﻟا ﺪﻴﻌﺳ ﻲﺑأ ﻦﻋt لﺎﻗ : ﷲا لﻮﺳر ﺖﻌﻤﺳ e لﻮﻘی )) : ﻩﺮﻴﻐﻴﻠﻓ اﺮﻜﻨﻣ ﻢﻜﻨﻣ ىأر ﻦﻣ
ﻪﺒﻠﻘﺒﻓ ﻊﻄﺘﺴی ﻢﻟ نﺈﻓ ،ﻪﻧﺎﺴﻠﺒﻓ ﻊﻄﺘﺴی ﻢﻟ نﺈﻓ ،ﻩﺪﻴﺑ . نﺎﻤیﻹا ﻒﻌﺿأ ﻚﻟذو (( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
Hadis diriwayatkan oleh al-lmam Muslim.
Daripada Abu Sa'id al-Khudrie r.a. beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Barangsiapa di kalangan kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan
tangannya. Sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Sekiranya
dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah
selemah-lemah iman.
Pengajaran hadis:
(1) Menunaikan tanggungjawab dakwah iaitu menyeru kepada perkara ma'aruf dan mencegah
kemungkaran adalah suatu kewajipan ke atas seorang mukmin yang tidak harus dipandang enteng,
kerana kecelakaan akan menimpa seluruh umat sekiranya kemungkaran dibiarkan terus merebak.
(2) Barangsiapa yang melihat suatu kemungkaran berlaku di depan matanya, dan dia berkuasa
mencegahnya sama ada dengan tangannya atau dengan lidahnya maka dia berkewajipan mencegah
kemungkaran tersebut. Dia berdosa membiarkan kemungkaran tersebut berlalu tanpa sebarang tindakan
atau percubaan mahu mencegahnya, kecuali kalau dia tidak mampu atau kerana dibimbangi akan
membawa kemudharatan kepada dirinya apabila dia mencegah mungkar itu.
(3) Mencegah mungkar hanya dengan hati, iaitu dengan membencinya dan berazam mahu
mencegahnya pada suatu masa nanti kalau dia mampu adalah tahap iman yang paling lemah.

HADIS 35

ةﺮیﺮه ﻲﺑأ ﻦﻋt لﺎﻗ : ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ e )) ﻊﺒی ﻻو ،اﻮﻀﻏﺎﺒﺗ ﻻو اﻮﺸﺟﺎﻨﺗ ﻻو اوﺪﺳﺎﺤﺗ ﻻ
،ﻪﻟﺬﺨی ﻻو ﻪﻤﻠﻈی ﻻ ،ﻢﻠﺴﻤﻟا ﻮﺥأ ﻢﻠﺴﻤﻟا ،ﺎﻧاﻮﺥإ ﷲا دﺎﺒﻋ اﻮﻧﻮآو ،ﺾﻌﺑ ﻊﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﻀﻌﺑ
ﺮﺸﻟا ﻦﻣ ئﺮﻣا ﺐﺴﺤﺑ تاﺮﻣ ثﻼﺛ ﻩرﺪﺻ ﻰﻟإ ﺮﻴﺸیو ،ﺎﻨﻬه ىﻮﻘﺘﻟا ،ﻩﺮﻘﺤی ﻻو ،ﻪﺑﺬﻜی ﻻو
ﻪﻣد ماﺮﺡ ﻢﻠﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﻠﺴﻤﻟا ،ﻢﻠﺴﻤﻟا ﻩﺎﺥأ ﺮﻘﺤی نأ ﻪﺿﺮﻋو ،ﻪﻟﺎﻣو ، (( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
Hadis diriwayatkan oleh al-lmam Muslim.
Daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda:
Janganlah kamu saling dengki mendengki, tipu menipu, benci membenci, belakang membelakangi
antara satu sama lain. Janganlah sebahagian kamu menjual barangan atas jualan orang lain. Hendaklah
kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi seorang
muslim; dia tidak boleh menzaliminya, membiarkannya (dalam kehinaan), membohonginya dan
menghinanya. Ketaqwaan itu di sini - sambil Baginda menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali -
Cukuplah seseorang itu mendapat keburukan apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap
orang muslim ke atas muslim itu haram darahnya, hartanya dan maruah dirinya.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis ini menganjurkan satu cara hidup bermasyarakat yang pasti membawa kepada keharmonian
hidup, iaitu cara hidup yang mempamerkan keluhuran budi dan kemuliaan akhlak.
(2) lslam melarang umatnya dari saling hasad dengki, tipu menipu, benci membenci dan pulau
memulau kerana semua sifat ini adalah sifat buruk yang hanya akan membawa kepada kerosakan, huru
hara dan perpecahan dalam masyarakat. Masyarakat akan hancur sekiranya setiap anggota mempunyai
sifat-sifat buruk seumpama ini.
(3) lslam juga melarang seseorang memotong jual beli saudaranya sehingga dia selesai membuat
keputusan sama ada mahu meneruskan jual beli tersebut atau membatalkannya. Apabila jual beli itu
dibatalkan, maka bolehlah dia menawarkan diri untuk berurus niaga. Etika ini diajar oleh lslam demi
memelihara hubungan persaudaraan sesama muslim agar tidak timbul permusuhan akibat perbuatan
memotong urusniaga orang lain.
(4) Umat lslam digesa hidup sebagai hamba Allah yang bersaudara dengan masing-masing menunaikan
hak saudaranya dengan sempurna. Antara hak saudara seagamanya ialah bahawa dia tidak
menzaliminya, tidak membiarkannya dihina, tidak membohonginya dan tidak mencerca atau
menghinanya. Cukuplah seorang mukmin mendapat kecelakaan apabila dia suka menghina saudaranya.
(5) Taqwa adalah perkara tersembunyi yang ada di dada seseorang, ia bukannya suatu perkara yang
boleh didakwa. Taqwa tidak seharusnya didakwa-dakwa bahkan ia adalah perkara tersembunyi di dada,
namun ia dapat dikesan berdasarkan amalan seseorang kerana seorang yang bertaqwa hanya akan
melakukan amalan soleh dan berakhlak mulia.

HADIS 36

ةﺮیﺮه ﻲﺑأ ﻦﻋt ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋe لﺎﻗ )) : ﷲا ﺲﻔﻧ ﺎﻴﻧﺪﻟا بﺮآ ﻦﻣ ﺔﺑﺮآ ﻦﻣﺆﻣ ﻦﻋ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ
،ةﺮﺥﻵاو ﺎﻴﻧﺪﻟا ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﺮﺴی ﺮﺴﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺴی ﻦﻣو ،ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا مﻮی بﺮآ ﻦﻣ ﺔﺑﺮآ ﻪﻨﻋ
ﻦﻣو نﻮﻋ ﻲﻓ ﺪﺒﻌﻟا نﺎآ ﺎﻣ ﺪﺒﻌﻟا نﻮﻋ ﻲﻓ ﷲاو ،ةﺮﺥﻵاو ﺎﻴﻧﺪﻟا ﻲﻓ ﷲا ﻩﺮﺘﺳ ﺎﻤﻠﺴﻣ ﺮﺘﺳ
ﻲﻓ مﻮﻗ ﻊﻤﺘﺟا ﺎﻣو ،ﺔﻨﺠﻟا ﻰﻟإ ﺎﻘیﺮﻃ ﻪﻟ ﷲا ﻞﻬﺳ ﺎﻤﻠﻋ ﻪﻴﻓ ﺲﻤﺘﻠی ﺎﻘیﺮﻃ ﻚﻠﺳ ﻦﻣو ،ﻪﻴﺥأ
ﻢﻬﺘﻴﺸﻏو ﺔﻨﻴﻜﺴﻟا ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺖﻟﺰﻧ ﻻإ ،ﻢﻬﻨﻴﺑ ﻪﻧﻮﺳراﺪﺘیو ﷲا بﺎﺘآ نﻮﻠﺘی ﷲا تﻮﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﻴﺑ
ﻢﻬﺘﻔﺡو ،ﺔﻤﺡﺮﻟا ﻪﺒﺴﻧ ﻪﺑ عﺮﺴی ﻢﻟ ﻪُﻠﻤﻋ ﻪﺑ ﺄﻄﺑ ﻦﻣو ﻩﺪﻨﻋ ﻦﻤﻴﻓ ﷲا ﻢهﺮآذو ،ﺔﻜﺋﻼﻤﻟا ((
ﻆﻔﻠﻟا اﺬﻬﺑ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
Hadis diriwayatkan oleh al-lmam Muslim dengan lafaz ini.
Daripada Abu Hurairah r.a. daripada Nabi SAW, Baginda telah bersabda:
Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan
dunia, nescaya Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan
Qiamat. Barangsiapa yang mempermudahkan bagi orang susah, nescaya Allah akan mempermudahkan
baginya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutup ke'aiban seorang muslim, nescaya Allah
akan menutup ke'aibannya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa bersedia menolong hambaNya selagi
mana dia suka menolong saudaranya. Barangsiapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu,
nescaya Allah akan mempermudahkan baginya suatu jalan menuju ke syurga. Sesuatu kaum tidak
berkumpul di salah sebuah rumah-rumah Allah (iaitu masjid) sambil mereka membaca Kitab Allah dan
mengkajinya sesama mereka melainkan suasana ketenangan akan turun ke atas mereka, rahmat akan
melitupi mereka dan mereka akan di kelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut (perihal)
mereka kepada orang-orang yang berada di sisiNya. Barangsiapa yang terlambat amalannya, nescaya
nasab keturunannya tidak mampu mempercepatkannya.
Pengajaran hadis:
(1) lslam adalah agama tolong menolong, bantu membantu dan saling memperkuat antara satu sama
lain. Faktor inilah merupakan teras kekuatan umat lslam dan rahsia besar kegemilangan tamadun lslam
yang silam.
(2) lslam menggalakkan umatnya agar selalu melepaskan saudaranya yang dalam kesempitan dunia,
yang berada dalam kesusahan hidup dan melindunginya serta memelihara ke'aibannya daripada
disebarluaskan di kalangan manusia. Semua perbuatan tersebut dijanjikan Allah balasan yang setara
dan setimpal dengan perbuatannya.
(3) Allah akan sentiasa menolong hamba-hambaNya selagimana mereka suka tolong menolong sesama
mereka.
(4) llmu adalah cahaya menuju ke syurga. Barangsiapa yang menuntut ilmu, dengan niat ikhlas, Allah
menjanjikan baginya kemudahan menuju jalan ke syurga.
(5) Berkumpul dan mengkaji al-Qur'an dan ilmu di masjid adalah antara amalan yang amat diberkati
Allah. Para malaikat turun mengelingi mereka, ketenangan dan rahmat menyelubungi mereka. Mereka
mendapat penghormatan agung dari Allah SWT apabila Dia menyebut nama mereka kepada para
penghuni langit. (6) Sesungguhnya manusia dimuliakan dan memasuki syurga dengan amalannya dan rahmat Allah,
bukannya dengan keturunan. Barangsiapa yang amalannya kurang dan atau amalan jahatnya
menyusahkannya di akhirat nanti, nasab keturunan kebangsawanannya tidak mampu sama sekali
memberi syafa'at kepadanya. Secara tidak langsung hadis ini menggesa umat lslam agar berbekal
dengan amalan soleh untuk menghadapi hari akhirat nanti.

HADIS 37

ﷲا لﻮﺳر ﻦﻋ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋe لﺎﻗ ﻰﻟﺎﻌﺗو كرﺎﺒﺗ ﻪﺑر ﻦﻋ ﻪیوﺮی ﺎﻤﻴﻓ :
)) ﻩﺪﻨﻋ ﷲا ﺎﻬﺒﺘآ ﺎﻬﻠﻤﻌی ﻢﻠﻓ ﺔﻨﺴﺤﺑ ﻢه ﻦﻤﻓ ،ﻚﻟذ ﻦﻴﺒی ﻢﺛ ،تﺎﺌﻴﺴﻟاو تﺎﻨﺴﺤﻟا ﺐﺘآ ﷲا نإ
إ ،ﻒﻌﺿ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳ ﻰﻟإ ،تﺎﻨﺴﺡ ﺮﺸﻋ ﻩﺪﻨﻋ ﷲا ﺎﻬﺒﺘآ ﺎﻬﻠﻤﻌﻓ ﺎﻬﺑ ﻢه نإو ،ﺔﻠﻣﺎآ ﺔﻨﺴﺡ ﻰﻟ
ﺎﻬﻠﻤﻌﻓ ﺎﻬﺑ ﻢه نإو ،ﺔﻠﻣﺎآ ﺔﻨﺴﺡ ﻩﺪﻨﻋ ﷲا ﺎﻬﺒﺘآ ﺎﻬﻠﻤﻌی ﻢﻠﻓ ﺔﺌﻴﺴﺑ ﻢه نإو ،ةﺮﻴﺜآ فﺎﻌﺿأ
ةﺪﺡاو ﺔﺌﻴﺳ ﷲا ﺎﻬﺒﺘآ (( فوﺮﺤﻟا ﻩﺬﻬﺑ ﺎﻤﻬﻴﺤﻴﺤﺻ ﻲﻓ ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
ﻲﺥأ ﺎی ﺮﻈﻧﺎﻓ ! ظﺎﻔﻟﻷا ﻩﺬه ﻞﻣﺄﺗو ،ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲا ﻒﻄﻟ ﻢﻴﻈﻋ ﻰﻟإ كﺎیإو ﷲا ﺎﻨﻘﻓو . ﻪﻟﻮﻗو ) ﻩﺪﻨﻋ (
ﻻا ﻰﻟإ ةرﺎﺷإ ﻪﻟﻮﻗو ،ﺎﻬﺑ ءﺎﻨﺘﻋ ) ﺔﻠﻣﺎآ ( ﺎﻬﺑ ءﺎﻨﺘﻋﻻا ةﺪﺷو ﺪﻴآﺄﺘﻠﻟ . ﻢه ﻲﺘﻟا ﺔﺌﻴﺴﻟا ﻲﻓ لﺎﻗو
ﺎﻬآﺮﺗ ﻢﺛ ﺎﻬﺑ )) : ﺔﻠﻣﺎآ ﺔﻨﺴﺡ ﻩﺪﻨﻋ ﷲا ﺎﻬﺒﺘآ ( ،ﺔﻠﻣﺎﻜﺑ ﺎهﺪآﺄﻓ ) ةﺪﺡاو ﺔﺌﻴﺳ ﺎﻬﺒﺘآ ﺎﻬﻠﻤﻋ نإو (
ﺔﻠﻣﺎﻜﺑ ﺎهﺪآﺆی ﻢﻟو ،ةﺪﺡاﻮﺑ ﺎﻬﻠﻴﻠﻘﺗ ﺪآﺄﻓ . ﷲﺎﺑو ﻪﻴﻠﻋ ءﺎﻨﺛ ﻲﺼﺤﻧ ﻻ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﺔﻨﻤﻟاو ﺪﻤﺤﻟا ﻪﻠﻠﻓ
ﻟا ﻖﻴﻓﻮﺘ .
Hadis diriwayatkan oleh al-lmam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka dengan lafaz ini.
Daripada lbnu 'Abbas r.a. ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر daripada Rasulullah SAW, Baginda meriwayatkan suatu
riwayat dari Allah SWT. Allah berfirman:
Sesungguhanya Allah telah menulis segala amal kebajikan dan amal kejahatan, kemudian Dia
memperjelaskannya; maka barangsiapa yang terlintas mahu mengerjakan suatu kebajikan tetapi dia
tidak melakukannya, Allah akan menulis kebajikan itu di sisiNya sebagai satu kebajikan sepenuhnya.
Sekiranya dia terlintas mahu mengerjakan suatu kebajikan lalu dia melakukannya, Allah akan menulis
kebajikan itu di sisiNya sepuluh kebajikan sehingga 700 kali ganda dan sehingga berlipat-ganda yang
sangat banyak. Dan sekiranya dia terlintas mahu mengerjakan suatu kejahatan tetapi dia tidak
melakukannya, Allah akan menulis di sisi-Nya sebagai satu kebajikan sepenuhnya. Sekiranya dia
terlintas mahu mengerjakan suatu kejahatan dan dia melakukannya, Allah akan menulis kejahatan itu di
sisi-Nya dengan satu kejahatan sahaja.
Lihatlah wahai saudaraku! Semoga Allah memberikan taufiq kepada kami dan kepadamu ke
arah mencapai kelembutan Allah Taala yang agung, dan renungilah lafaz-lafaz ini (iaitu lafaz-lafaz
hadis ini).
Lafaz ) ﻩﺪﻨﻋ ( yang bererti “di sisi-Nya” menunjukkan inayah Allah terhadapnya (iaitu hasanah
yang dikurniakan sebagai ganjaran niat hamba mahu berbuat kebajikan, atau perbuatan hamba yang
baik setelah dia berniat atau perbuatan hamba meninggalkan perbuatan jahat yang dia terniat mahu
melakukannya - penterjemah).
Lafaz ) ﺔﻠﻣﺎآ ( yang bererti “sempurna” adalah bertujuan untuk menegaskan dan menunjukkan
kuatnya inayah Allah dengannya (iaitu hasanah yang dikurniakan sebagai ganjaran niat hamba mahu
berbuat kebajikan, atau perbuatan hamba yang baik setelah dia berniat atau perbuatan hamba
meninggalkan perbuatan jahat yang dia terniat mahu melakukannya - penterjemah).
Dia berkata dalam soal kejahatan yang seseorang hamba terlintas mahu melakukannya
kemudian dia tidak jadi melakukannya : ) ﺔﻠﻣﺎآ ﺔﻨﺴﺡ ﻩﺪﻨﻋ ﷲا ﺎﻬﺒﺘآ ( yang bererti “Allah akan menulis di sisi-
Nya sebagai satu kebajikan sepenuhnya”. Dia menegaskan pembalasan hasanah itu dengan lafaz
“sempurna” sementara dalam ungkapan berikutnya : ) ةﺪﺡاو ﺔﺌﻴﺳ ﺎﻬﺒﺘآ ﺎﻬﻠﻤﻋ نإو ( yang bererti “Sekiranya dia terlintas mahu mengerjakan suatu kejahatan dan dia melakukannya, Allah akan menulis kejahatan
itu di sisi-Nya dengan satu kejahatan sahaja”. Dia menegaskan gambaran meyedikitkan balasan dosa
itu dengan diberikan sifat “satu”. Segala pujian dan kurniaan bagi Allah SWT yang kita tidak mampu
menghitung puja-puji ke atasnya. ﻖﻴﻓﻮﺘﻟا ﷲﺎﺑو ( Sampai di sini adalah terjemahan hadis ke 37 berserta sedikit huraian
al-Imam Nawawi terhadap hadis tersebut - penulis).
Pengajaran hadis:
(1) Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang amat adil lagi amat pemurah. Dia membalas satu perbuatan
baik dengan sepuluh kebajikan dan hanya membalas satu maksiat dengan satu dosa. Satu kebajikan
yang terlintas di hati seseorang tanpa dilaksanakan, Allah tetap mengurniakannya satu pahala,
sedangkan kalau seseorang berniat mahu melakukan maksiat, dia tidak akan diberi dosa sehingga dia
benar-benar melaksanakan lintasan dan niat hatinya itu. Lebih dari itu, sekiranya seseorang berniat
mahu melakukan maksiat, lalu dibatalkan niatnya itu, dia dikurniakan satu pahala. Alangkah agungnya
kurniaan Allah.
(2) Kemurahan Allah tiada batasannya. Sepuluh pahala yang dikurniakan bagi suatu amalan baik
berpeluang untuk menerima ganjaran tambahan daripada Allah sampai 700 kali ganda dan boleh
digandakan lebih banyak daripada itu. Hadis ini secara tidak langsung menggesa umat lslam agar
merebut peluang keemasan yang ditawarkan oleh Allah SWT ini selagi dia mampu berbuat demikian
sebelum maut datang menjemput.
(3) Saham yang ditawarkan oleh Allah adalah suatu saham pelaburan akhirat yang pasti tidak akan rugi,
malah keuntungannya dijamin dan berlipatganda sampai beratus dan beribu kali ganda, namun ramai
manusia yang tidak menyedarinya dan mengutamakan pelaburan dunia.

HADIS 38

ةﺮیﺮه ﻲﺑأ ﻦﻋt لﺎﻗ : ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ e )) : لﺎﻗ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲا نإ : ﻪﺘﻧذﺁ ﺪﻘﻓ ﺎﻴﻟو ﻲﻟ ىدﺎﻋ ﻦﻣ
ﻘﺗ ﺎﻣو ،بﺮﺤﻟﺎﺑ بﺮﻘﺘی يﺪﺒﻋ لاﺰی ﻻو ،ﻪﻴﻠﻋ ﻪﺘﺿﺮﺘﻓا ﺎﻤﻣ ﱠﻲﻟإ ﺐﺡأ ءﻲﺸﺑ يﺪﺒﻋ ﱠﻲﻟإ بﺮ
،ﻪﺑ ﺮﺼﺒی يﺬﻟا ﻩﺮﺼﺑو ،ﻪﺑ ﻊﻤﺴی يﺬﻟا ﻪﻌﻤﺳ ُﺖﻨآ ﻪﺘﺒﺒﺡأ اذﺈﻓ ،ﻪﺒﺡأ ﻰﺘﺡ ﻞﻓاﻮﻨﻟﺎﺑ ﱠﻲﻟإ
ﻪﻧﺬﻴﻋﻷ ﻲﻧذﺎﻌﺘﺳا ﻦﺌﻟو ﻪﻨﻴﻄﻋﻷ ﻲﻨﻟﺄﺳ ﻦﺌﻟو ،ﺎﻬﺑ ﻲﺸﻤی ﻲﺘﻟا ﻪﻠﺟرو ،ﺎﻬﺑ ﺶﻄﺒی ﻲﺘﻟا ﻩﺪیو
(( يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Hadis diriwayatkan oleh al-lmam al-Bukhari.
Daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda:
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: Barangsiapa yang memusuhi seorang waliKu, maka Aku
akan isytiharkan perang terhadapnya. Seorang hambaKu tidak bertaqqarub (iaitu menghampirkan
dirinya) kepadaKu dengan suatu amalan yang lebih Aku sukai lebih daripada amalan yang Aku
fardhukan ke atasnya. Seseorang hamba sentiasa bertaqqarub dirinya kepadaKu, dengan amalan-
amalan sunat sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku sudah mencintainya, maka jadilah Aku
pendengarannya yang dia mendengar sesuatu dengannya, jadilah Aku penglihatannya yang dia melihat
sesuatu dengannya, jadilah Aku tangannya yang dengannya dia melakukan kerja, jadilah Aku kakinya
yang dengannya dia berjalan. Sekiranya dia meminta daripadaKu Aku akan kurniakannya dan
sekiranya dia meminta perlindungan dariKu nescaya Aku akan melindunginya.
Pengajaran hadis:
(1) Amalan yang paling disukai Allah ialah amalan fardhu yang Dia fardhukan ke atas hamba-
hambaNya.
(2) Seorang mukmin seharusnya hanya melakukan amalan sunat apabila dia telah membereskan amalan
fardhunya terlebih dahulu. Sekiranya dia asyik mengerjakan amalan sunat dengan mengabaikan amalan
fardhu, maka dia telah menyalahi tuntutan syara'.
(3) Seseorang hamba boleh meningkat maqamnya di sisi Allah SWT sehingga menjadi kekasihNya
dengan memperbanyakkan amalan sunat dan berterusan mengamalkannya sehingga Allah benar-benar
mengasihinya.
(4) Seorang wali Allah atau kekasih Allah, perbuatannya akan sentiasa terpelihara. Segala tingkah
lakunya seolah-olah lahir dari Allah. Penglihatannya, pendengarannya, perbuatannya dan
pergerakannya semuanya seolah-olah cernaan dari penglihatan, pendengaran, perbuatan dan pergerakan
Allah SWT. Oleh kerana itu, wali Allah mesti dikasihi oleh setiap mukmin, barangsiapa yang
memusuhinya, maka Allah akan mengisytiharkan perang terhadapnya.

HADIS 39

ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ : ﷲا لﻮﺳر نأ e لﺎﻗ )) : ﺄﻄﺨﻟا ﻲﺘﻣأ ﻦﻋ ﻲﻟ زوﺎﺠﺗ ﷲا نإ
ﻪﻴﻠﻋ اﻮهﺮْﻜُﺘﺳا ﺎﻣو نﺎﻴﺴﻨﻟاو (( ﺎﻤهﺮﻴﻏو ﻲﻘﻬﻴﺒﻟاو ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ . Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh al-lmam lbnu Majah dan al-Baihaqie dan lain-lain.
Daripada lbnu 'Abbas r.a.ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:
Sesungguhnya Allah telah mengampunkan - demi keranaku - dari umatku perbuatan yang dilakukan
secara tersilap, terlupa dan secara paksaan.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis ini juga menjelaskan betapa besar dan luasnya Rahmat dan belas kesian Allah SWT terhadap
hambaNya. Dia hanya mempertanggungjawabkan mereka dosa yang dilakukan secara sedar, sengaja
dan dengan kemahuan sendiri tanpa paksaan.
(2) la juga menerangkan suatu dasar perundangan dan kehakiman di sisi lslam yang mengutamakan
keadilan, di mana perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja tanpa disedari, atau kerana dipaksa
dia tidak akan diberikan dosa..

HADIS 40

لﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ )) : ﷲا لﻮﺳر ﺬﺥأ e ﻧﺪﻟا ﻲﻓ ﻦآ لﺎﻘﻓ ،ﻲﺒﻜﻨﻤﺑ ﻚﻧﺄآ ﺎﻴ
ﻞﻴﺒﺳ ﺮﺑﺎﻋ وأ ﺐیﺮﻏ (( لﻮﻘی ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺮﻤﻋ ﻦﺑا نﺎآو )) : ﺮﻈﺘﻨﺗ ﻼﻓ ﺖﻴﺴﻣأ اذإ
ﻚﺗﻮﻤﻟ ﻚﺗﺎﻴﺡ ﻦﻣو ،ﻚﺿﺮﻤﻟ ﻚﺘﺤﺻ ﻦﻣ ﺬﺥو ،ءﺎﺴﻤﻟا ﺮﻈﺘﻨﺗ ﻼﻓ ﺖﺤﺒﺻأ اذإو ،حﺎﺒﺼﻟا ((
يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Hadis diriwayatkan oleh al-lmam al-Bukhari.
Daripada lbnu 'Umar r.a. ﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺎ beliau berkata:
Rasulullah SAW telah memegang bahuku seraya bersabda: Hiduplah engkau di dunia seolah-olah
engkau seorang perantau atau musafir lalu.
lbnu 'Umar r.a. pernah berkata:
Apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu (ketibaan) waktu pagi dan
apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu (ketibaan) waktu petang.
Ambillah peluang dari kesihatanmu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk matimu.
Pengajaran hadis:
(1) Kehidupan di dunia adalah kehidupan sementara, akhirat jua yang kekal abadi. Kerana itu, manusia
diminta agar mengambil berat soal akhirat dan mengambil dunia seumpama seorang musafir lalu atau
seorang dagang, yang hanya membawa barang keperluan di perjalanan, bukan membawa semua
barang-barang.
(2) Seorang mukmin tidak harus memanjangkan angan-angannya, kerana dia terdedah kepada
panggilan maut pada bila-bila masa. Dia semesti sentiasa berwaspada menghadapi maut. Apabila pagi
tiba, seolah-olah dia tidak akan hidup hingga ke petang dan apabila tiba waktu petang, dia merasa
seola-olah dia tidak sempat menghirup udara pagi esoknya.
(3) Larangan memanjangkan angan-angan dan gesaan agar hidup secara sederhana tidak bermakna
lslam menghalang kemajuan dan kekayaan. lslam membenarkan penganutnya menjadi hartawan dan
negara lslam menjadi sebuah negara maju tetapi dengan syarat menjadi seorang mukmin dan negara
lslam yang bertaqwa. Kemajuan dan kekayaan adalah untuk Allah.

HADIS 41

لﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر صﺎﻌﻟا ﻦﺑ وﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﺑأ ﻦﻋ : ا لﻮﺳر لﺎﻗ ﷲ )) : ﻻ
ﻪﺑ ﺖﺌﺟ ﺎﻤﻟ ﺎﻌﺒﺗ ﻩاﻮه نﻮﻜی ﻰﺘﺡ ﻢآﺪﺡأ ﻦﻣﺆی (( بﺎﺘآ ﻲﻓ ﻩﺎﻨیور ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ
ﺢﻴﺤﺻ دﺎﻨﺳﺈﺑ ﺔﺠﺤﻟا .
Hadis ini hadis sahih yang kami riwayatkannya dari kitab al-Hujjah ( Nama penuh Kitab al-Hujjah di sini
ialah ) ﺔﺠﺤﻤﻟا ﻖیﺮﻃ كﻮﻠﺳ ﻲآرﺎﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺠﺤﻟا ( karangan al-Syeikh Abu al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisie al-Syafi’ie al-
Faqih al-Zahid. Kitab ini ialah kitab Usuluddin berasaskan kepada kaedah ahli Hadis dan Sunnah.)dengan sanad yang
baik.
Daripada Abu Muhammad Abdullah ibn 'Amru ibn al-'Aas r.a. ﷲا ﻲﺿر ﺎﻤﻬﻨﻋ beliau berkata: Rasulullah
SAW telah bersabda:
Seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehinggalah hawa nafsunya tunduk menuruti ajaran yang
aku bawa.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis ini menerangkan salah satu daripada tuntutan lman, iaitu mestilah hawa nafsunya tunduk dan
menurut ajaran yang dibawa oleh Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Sekiranya dia
mengutamakan hawa nafsunya daripada mengamalkan ajaran lslam, menyintai maksiat daripada amal
kebajikan, maka lmannya tidak sempurna.
(2) Ungkapan 'tidak benar-benar beriman' bererti imannya tidak sempurna dan masih cacat atau
tempang, bukan bererti dia jatuh kufur. Dia hanya jatuh kufur apabila dia menafikan atau menolak
mana-mana ajaran lslam.
(3) Mujahadah hawa nafsu adalah mujahadah yang berat yang tidak tertanggung kecuali oleh orang
yang benar-benar ikhlas beriman dan menyintai Allah dan RasulNya. HADIS 42

ﺲﻧأ ﻦﻋt لﺎﻗ : ﷲا لﻮﺳر ﺖﻌﻤﺳ لﻮﻘی )) : ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲا لﺎﻗ : ﻲﻨﺗﻮﻋد ﺎﻣ ﻚﻧإ ،مدﺁ ﻦﺑا ﺎی
ﻲﻟﺎﺑأ ﻻو ،ﻚﻨﻣ نﺎآ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ،ﻚﻟ تﺮﻔﻏ ﻲﻨﺗﻮﺟرو . ذ ﺖﻐﻠﺑ ﻮﻟ ،مدﺁ ﻦﺑا ﺎی نﺎﻨﻋ ﻚﺑﻮﻧ
ﻲﻨﺘﻴﻘﻟ ﻢﺛ ﺎیﺎﻄﺥ ضرﻷا باﺮﻘﺑ ﻲﻨﺘﻴﺗأ ﻮﻟ ﻚﻧإ ،مدﺁ ﻦﺑا ﺎی ،ﻚﻟ تﺮﻔﻏ ﻲﻨﺗﺮﻔﻐﺘﺳا ﻢﺛ ،ءﺎﻤﺴﻟا
ةﺮﻔﻐﻣ ﺎﻬﺑاﺮﻘﺑ ﻚﺘﻴﺗﻷ ﺎﺌﻴﺷ ﻲﺑ كﺮﺸﺗ ﻻ (( لﺎﻗو يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻩاور : ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ .
Hadis riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata ia adalah hadis hasan sahih.
Daripada Anas r.a. beliau berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Allah Ta'ala berfirman: Wahai anak Adam! Selagi mana engkau meminta, berdoa dan mengharapkan
Aku, Aku akan ampunkan apa-apa dosa yang ada pada dirimu dan Aku tidak peduli. Wahai anak
Adam! Seandainya dosa-dosamu banyak sampai mencecah awan langit kemudian engkau memohon
ampun kepadaKu, nescaya Aku akan ampunkan bagimu. Wahai anak Adam! Sesungguhnya engkau,
andainya engkau datang mengadapKu dengan dosa-dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau datang
menghadapKu tanpa engkau mensyirikkan Aku dengan sesuatu, nescaya Aku akan mengurniakan
untukmu keampunan sepenuh isi bumi.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis ini menjelaskan betapa besar dan luasnya Rahmat dan belas kesian Allah SWT yang tidak
terbatas bagaikan lautan tidak berpantai.
(2) Allah berjanji akan mengampunkan segala dosa hamba-hambaNya yang berdosa walau berapa
banyak dosa tersebut dengan syarat mereka berdoa, minta ampun dan mengharapkan keampunanNya
dan dengan syarat dia mati dalam lman, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu.
(3) Syirik adalah dosa besar paling dahsyat yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT walaupun
semasa di dunia dia seorang yang baik, beramal soleh dan melakukan banyak kebajikan. Amal soleh
tidak memberi apa-apa erti apabila dihimpunkan berserta syirik. Sebaliknya, orang-orang yang
melakukan dosa yang bertimbun banyaknya, dia masih mempunyai harapan untuk mendapat kurnia dan
pengampunan Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengampun dengan sebab kelebihan imannya.
(4) Hadis ini tidak bertujuan menggalakkan orang-orang mukmin melakukan dosa, sebaliknya ia hanya
menunjukkan peri betapa besar dan luasnya rahmat dan keampunan Allah SWT.

http://www.geocities.com/bahantarbiyyah

Hadis 1-20 - Imam An-Nawawi -

MUQADDIMAH AL-IMAM AN-NAWAWI
ﻞﺳﺮﻟا ﺚﻋﺎﺑ ،ﻦﻴﻌﻤﺟأ ﻖﺋﻼﺨﻟا ﺮﺑﺪﻣ ،ﻦﻴﺿرﻷاو تاﻮﻤﺴﻟا مﻮﻴﻗ ،ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﺤﻟا
یﺪﻟا ﻊﺋاﺮﺷ نﺎﻴﺑو ﻢﻬﺘیاﺪﻬﻟ ،ﻦﻴﻔﻠﻜﻤﻟا ﻰﻟإ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻪﻣﻼﺳو ﻪﺗاﻮﻠﺻ ﺔﻴﻌﻄﻘﻟا ﻞﺋﻻﺪﻟﺎﺑ ،ﻦ
ﻪﻣﺮآو ﻪﻠﻀﻓ ﻦﻣ ﺪیﺰﻤﻟا ﻪﻟﺄﺳأو ﻪﻤﻌﻧ ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﻩﺪﻤﺡأ ،ﻦﻴهاﺮﺒﻟا تﺎﺤﺿاوو .
رﺎﻔﻐﻟا ﻢیﺮﻜﻟا رﺎﻬﻘﻟا ﺪﺡاﻮﻟا ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ نأ ﺪﻬﺷأو .
نﺁﺮﻘﻟﺎﺑ مﺮﻜﻤﻟا ﻦﻴﻗﻮﻠﺨﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ،ﻪﻠﻴﻠﺥو ﻪﺒﻴﺒﺡو ﻪﻟﻮﺳرو ﻩﺪﺒﻋ اﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ نأ ﺪﻬﺷأو
ﺴﻟا ﺐﻗﺎﻌﺗ ﻰﻠﻋ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ةﺰﺠﻌﻤﻟا ﺰیﺰﻌﻟا ،ﻦیﺪﺷﺮﺘﺴﻤﻠﻟ ةﺮﻴﻨﺘﺴﻤﻟا ﻦﻨﺴﻟﺎﺑو ،ﻦﻴﻨ
ﻦﻴﻴﺒﻨﻟا ﺮﺋﺎﺳ ﻰﻠﻋو ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻣﻼﺳو ﷲا تاﻮﻠﺻ ،ﻦیﺪﻟا ﺔﺡﺎﻤﺳو ﻢﻠﻜﻟا ﻊﻣاﻮﺠﺑ صﻮﺼﺨﻤﻟا
ﻦﻴﺤﻟﺎﺼﻟا ﺮﺋﺎﺳو ﻞآ لﺁو ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﻟاو . ،ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ
Segala puja-pujian bagi Allah Tuhan Seru Sekelian Alam, Pencipta langit dan bumi, Pentadbir
sekelian makhluk, Pengutus para Rasul SAW kepada orang-orang yang mukallaf, untuk memberikan
hidayah kepada mereka dan menerangkan syari‘at agama, dengan dalil-dalil yang putus (yang yakin)
serta bukti-bukti yang jelas. Saya memuji -Nya atas segala nikmat-Nya dan saya berdo’a kepada-Nya
tambahan kurniaan-Nya dan kemurahan-Nya.
Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha
Pemurah lagi Maha Pengampun.
Adapun selepas daripada itu; maka sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali ibn
Abi Talib, Abdullah ibn Mas‘uud, Mu‘az ibn Jabal, Abu al-Darda’, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, Anas ibn
Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudrie r.a. daripada berbagai-bagai jalan (sanad) dengan
riwayat yang bermacam-macam bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menghafal atas
umatku empat puluh hadis daripada (hadis yang) berkenaan dengan agama mereka, nescaya Allah akan
membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha’ dan ‘ulama.” Dalam suatu riwayat
lain: “Nescaya Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih dan ‘alim. Dalam riwayat Abu al-
Darda’: “dan telah adalah aku (iaitu Rasulullah) pada hari kiamat menjadi orang yang memberikan
syafa‘at dan saksi kepadanya”. Dalam riwayat Ibnu Mas‘uud : “dikatakan kepadanya (orang yang
menghafal 40 hadis) masuklah engkau daripada mana-mana pintu syurga yang engkau mahu”. Dalam
riwayat Ibnu ‘Umar : “nescaya dia ditulis termasuk dalam golongan ‘ulama’, dan dibangkitkan dalam
golongan para syuhada’ ”. Para ‘ulama hadis telah muafakat bahawa ia adalah hadis dha‘if sekalipun
jalan-jalannya banyak. Para ‘ulama r.a. telah mengarang dalam bab ini (iaitu bab 40 hadis) banyak
karangan yang tiada terbilang banyaknya. Orang yang paling awal mengarangnya setakat pengetahuan
saya ialah Abdullah ibn al-Mubarak, kemudian Muhammad ibn Aslam al-Thusie al-’Alim al-Rabbanie,
kemudian al-Hasan ibn Sufian al-Nasa’ie, Abu Bakar al-Aajirie, Abu Muhammad ibn Ibrahim al-
Asfahanie, al-Daraquthnie, al-Hakim, Abu Nu‘aim, Abu Abdul Rahman al-Salmie, Abu Sa‘id al-
Malinie, Abu ‘Uthman al-Shabuni, Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, Abu Bakar al-Baihaqie( ﷲا ﺪﺒﻋ
ﻲﻧﺎﻬﻔﺻﻷا ﻢﻴهاﺮﺑإ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻮﺑأو يﺮﺟﻵا ﺮﻜﺑ ﻮﺑأو ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا نﺎﻴﻔﺳ ﻦﺑ ﻦﺴﺤﻟا ﻢﺛ ﻲﻧﺎﺑﺮﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﺳﻮﻄﻟا ﻢﻠﺳأ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻢﺛ كرﺎﺒﻤﻟا ﻦﺑ
ﻢﻴﻌﻧ ﻮﺑأو ﻢآﺎﺤﻟاو ﻲﻨﻄﻗراﺪﻟاو ﻮﺑأو يرﺎﺼﻧﻷا ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋو ﻲﻧﻮﺑﺎﺼﻟا نﺎﻤﺜﻋ ﻮﺑأو ﻲﻨﻴﻟﺎﻤﻟا ﺪﻴﻌﺳ ﻮﺑأو ﻲﻤﻠﺴﻟا ﻦﻤﺡﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻮﺑأو
ﻲﻘﻬﻴﺒﻟا ﺮﻜﺑ .) dan ramai lagi ‘alim ‘ulama yang lain yang tiada terkira banyaknya sama ada daripada
kalangan ‘ulama terdahulu atau terkemudian.
Sesungguhnya saya telah beristikharah kepada Allah Ta‘ala untuk mengumpulkan empat puluh
hadis sebagai mengikuti jejak langkah para Imam tokoh ‘ulama dan para huffaz al-Islam (Para
pendukung Islam, pemelihara Islam, atau para Imam Hafiz hadis). Para ‘ulama telah bermuafakat
tentang keharusan beramal dengan hadis dha‘if dalam soal fadhail a‘maal ( ) لﺎﻤﻋﻷا ﻞﺋﺎﻀﻓ ( iaitu amalan-
amalan yang sunat.). Namun demikian, bukanlah pergantungan saya (dalam usaha mengumpulkan 40
hadis ini) kepada hadis dha‘if, bahkan pergantungan saya ialah kepada sabda Nabi SAW dalam
beberapa hadis sahih : ) ﺋﺎﻐﻟا ﺪهﺎﺸﻟا ﻎﻠﺒﻴﻟ ﺐ ( yang bererti: “Hendaklah orang yang hadir (majlis Rasulullah
dan mendengar pengajaran Nabi SAW) menyampaikan (apa yang didengarinya) kepada orang yang tidak hadir”, juga sabda Nabi SAW : ) ﺎﻬﻌﻤﺳ ﺎﻤآ ﺎهادﺄﻓ ﺎهﺎﻋﻮﻓ ﻲﺘﻟﺎﻘﻣ ﻊﻤﺳ اءﺮﻣا ﷲا ﺮﻀﻧ (( yang bererti: “Allah
mempercahayakan (wajah) seseorang yang mendengar kata ucapanku, lalu dia memahaminya, lantas
dia menunaikannya (Menunaikannya iaitu menyampaikannya kepada orang lain sama ada dengan lafaz yang sama tepat
atau dengan makna kerana harus meriwayatkan hadis Nabi secara makna dengan beberapa syarat tertentu. Lihat (Syarah
Hadis 40 Nawawi) karangan al-Imam Ibnu Daqiq, Maktabah al-Turath al-Islamie, Kaherah,1987 pada syarah muqadimah
ini.) sebagaimana dia mendengarnya”. Ada sebahagian ‘ulama yang mengumpulkan 40 perkara
mengenai prinsip-prinsip agama (usuluddin), manakala sebahagian lain mengenai perkara furu‘ ,
sebahagian yang mengenai perkara jihad, sebahagian yang lain mengenai zuhud, sebahagian yang lain
mengenai adab-adab, sebahagian mereka mengenai khutbah. Semuanya adalah kerja-kerja yang
bertujuan bagus yang Allah Ta‘ala redhai akan orang-orang yang melakukannya. Saya bercadang
mengumpulkan 40 perkara yang terlebih utama daripada itu semua, iaitu 40 hadis yang merangkumi
semua topik tersebut, yang mana setiap hadis (daripada 40 hadis tersebut) menjadi kaedah ( Tunggak atau
prinsip) yang agung daripada kaedah-kaedah agama, yang mana hadis itu telah disifatkan oleh para
‘ulama bahawa perligaran Islam bersekitar di lingkungannya, atau separuh Islam, atau sepertiga Islam
atau seumpamanya. Kemudian saya beriltizam dalam pemilihan 40 hadis ini agar ia merupakan hadis-
hadis sahih, dan kebanyakannya adalah terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, di
mana saya menyebut hadis-hadis tersebut secara dibuang sanadnya agar ia mudah dihafal, dan supaya
manfaatnya lebih tersebar umum insyaaAllah Ta‘ala, kemudian saya iringi pula hadis-hadis ini dengan
suatu bab pada menghuraikan makna lafaz-lafaz hadis (40 ini) yang tersembunyi. Sayugialah bagi
orang yang mencintai negeri akhirat bahawa dia mengenali hadis-hadis ini justera kandungannya yang
merangkumi perkara-perkara yang penting dan ingatan tentang segala ketaatan. Yang demikian itu
adalah bagi orang-orang yang benar-benar bertadabur. Kepada Allah jua pergantungan saya, kepada-
Nya jua harapan dan sandaran saya, dan segala puja dan nikmat itu bagi-Nya, dan hanya dengan-Nya
jua Taufiq dan ‘Ishmah (‘Ishmah iaitu pemeliharaan daripada kesalahan. Daripada perkataan ini datangnya pecahan
perkataan “Ma’sum”).

HADIS 1

َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر بﺎﱠﻄَﺨﻟا ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ٍﺺْﻔَﺡ ْﻲِﺑأ َﻦْﻴِﻨِﻣْﺆُﻤﻟا ِﺮْﻴِﻣأ ﻦﻋ : ِﷲا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ
ُلﻮُﻘَی ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ )) : ْﺖَﻧﺎَآ ْﻦَﻤَﻓ ىَﻮَﻧ ﺎَﻣ ٍئِﺮْﻣا ﱢﻞُﻜِﻟ ﺎَﻤﱠﻧِإَو ِتﺎﱠﻴﱢﻨﻟﺎِﺑ ُلﺎَﻤْﻋَﻷا ﺎَﻤﱠﻧِإ
َرَو ِﷲا َﻰﻟِإ ُﻪُﺗَﺮْﺠِـه ٍةَأَﺮْﻣا ِوَأ ﺎَﻬُﺒْﻴِﺼُی ﺎَﻴْﻧُﺪِﻟ ُﻪُﺗَﺮْﺠِه ْﺖَﻧﺎَآ ْﻦَﻣَو ِﻪِﻟﻮُﺳَرو ِﷲا ﻰﻟإ ُﻪُﺗَﺮْﺠِﻬَﻓ ِﻪِﻟﻮُﺳ
ِﻪْﻴَﻟِإ َﺮَﺟﺎَه ﺎَﻣ ﻰَﻟِإ ُﻪُﺗَﺮْﺠِﻬَﻓ ﺎَﻬُﺤِﻜْﻨَی . (( ﻦﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻮﺑأ ﻦﻴﺛﺪﺤﻟا ﺎﻣﺎﻣإ ﻩاور
ﻮﺑأو ،يرﺎﺨﺒﻟا ﺔیزدﺮﺑ ﻦﺑ ةﺮﻴﻐﻤﻟا ﻦﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ يﺮﻴﺸﻘﻟا ﻢﻠﺴﻣ ﻦﺑ جﺎﺠﺤﻟا ﻦﺑ ﻢﻠﺴﻣ ﻦﻴﺴﺤﻟا
ﺔﻔﻨﺼﻤﻟا ﺐﺘﻜﻟا ﺢﺻأ ﻦﻣ ﻦیﺬﻠﻟا ﺎﻤﻬﻴﺤﻴﺤﺻ ﻲﻓ يرﻮﺑﺎﺴﻴﻨﻟا .
Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin 'Umar ibn al-Katthab r.a. beliau berkata: Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda:
Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap
orang apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan RasulNya, maka
hijrahnya kepada Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu
mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke
arah perkara yang ditujuinya itu.
Hadis ini diriwayat oleh dua orang Imam Ahli Hadis; Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn
Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzirbah al-Bukhari dan Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim
al-Qusyairie al-Naisaburi dalam kitab sahih mereka berdua yang merupakan antara kitab yang paling
sahih (Al-Imam al-Bukhari meriwayatkannya pada bahagian awal kitab sahihnya, juga dalam Kitab Iman dan beberapa
tempat lain dalam kitab sahihnya. Al-Imam Muslim meriwayatkannya dalam Kitab al-Imarah Bab : لﺎﻤﻋﻷا ﺎﻤﻧإ
ﺔﻴﻨﻟﺎﺑ ( L ) ﻪﻟﻮﻗ بﺎﺑ hadis nombor 1908).
Hadis ini adalah salah satu hadis utama dalam lslam.
Pokok perbincangan hadis :
1) Sebab keluar Hadis ini - kisah Hijrah Ummu Qais
2) Kenapa niat penting :
untuk bezakan ibadat dengan adat.
untuk tentukan qasad amal - adakah untuk Allah atau lainnya.
3) Hukum melafazkan niat(jahr) - bid’ah mungkarah :
tidak thabit dalam quran dan sunnah - (asal ibadah haram kecuali berdalil) - fuqaha’ Syafie : sunnat.
haram sekiranya dengan jahr niat boleh mengganggu orang lain (solat).
4) Kesan niat baik pada perkara yang harus :
dikira sebagai qurbah (hampir dengan Allah), dan diberi pahala baginya.
makan minum - niat nak buat ketaatan/ memberi nafkah - (hak anak/isteri)
jima’@ bergaul dgn isteri - dikira ibadah (memberi hak).
5) Beberapa Langkah Perkara Harus bertukar menjadi Qurbah: Tidak boleh jadikan gambaran luaran perkara harus sebagai qurbah. Cth- berdiri di bawah panas
matahari …..(hadis nazar seorang lelaki)
Perkara yang mubah sebagai wasilah kepada ibadah.
Mengambil ia sebagai tasyri’ ilahi - yakin bahawa ianya harus/
tidak melampau/ menepati syariat.
Menganggap ianya sebagai juz’ie - tak boleh berpanjangan sehingga membinasakan diri - sprt - tak
makan - berdosa.
Antara pengajaran hadis:
Niat adalah teras segala amalan. Amalan baik mesti disertakan niat yang baik. Amalan yang buruk atau
amalan yang baik tetapi dijalankan tidak mengikut aturan syara', tidak membawa apa-apa faedah
walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Demikian juga amalan baik jika diniatkan bukan kerana
Allah, seumpama kerana riya', menunjuk-nunjuk atau kerana suatu tujuan duniawi, maka ia tidak
memberikan apa-apa faedah.
Ulama ada berkata: Boleh jadi suatu amalan kecil menjadi besar kerana niat dan suatu amalan yang
besar menjadi kecil kerana niat. Sesuatu amalan dibalas berdasarkan niat pelakunya.
Hijrah adalah suatu peristiwa besar dalam lslam di mana umat lslam diperintahkan berhijrah. Sesiapa
yang berhijrah kerana Allah dan RasulNya, dia akan dikurniakan pahala besar, sebaliknya jika kerana
dunia atau perempuan, maka dia hanya mendapat apa yang diniatkannya.
Walaupun hijrah sudah tiada lagi, namun hijrah dengan makna meninggalkan maksiat kepada
melakukan taat, ia juga dianggap hijrah yang akan dikurniakan pahala.

HADIS 2

َلﺎَﻗ ﺎًﻀْیَأ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ْﻦَﻋ )) : ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ِلﻮُﺳَر َﺪْﻨِﻋ ٌسْﻮُﻠُﺟ ُﻦْﺤَﻧ ﺎَﻤَﻨْﻴَﺑ
ُﺮَﺛَأ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ىَﺮُی َﻻ ،ِﺮْﻌﱠﺸﻟا ِداَﻮَﺳ ُﺪْیِﺪَﺷ ِبﺎَﻴﱢﺜﻟا ِضﺎَﻴَﺑ ُﺪْیِﺪَﺷ ٌﻞُﺟَر ﺎَﻨْﻴَﻠَﻋ َﻊَﻠَﻃ ْذِإ ٍمْﻮَی َتاَذ َﻢﱠﻠَﺳَو
ﱠﺴﻟا ﻰَﻟِإ ِﻪْﻴَﺘَﺒْآُر َﺪَﻨْﺳَﺄَﻓ ، ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰَﻟِإ َﺲَﻠَﺟ ﻰﱠﺘَﺡ ،ٌﺪَﺡَأ ﺎﱠﻨِﻣ ُﻪُﻓِﺮْﻌَی َﻻَو ِﺮَﻔ
َلﺎَﻗَو ،ِﻪْیَﺬِﺨَﻓ ﻰَﻠَﻋ ِﻪْﻴﱠﻔَآ َﻊَﺿَوَو ،ِﻪْﻴَﺘَﺒْآُر : ِﷲا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَﻓ ،مَﻼْﺳِﻹْا ِﻦَﻋ ﻲِﻧْﺮِﺒْﺥَأ ﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَی
ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ : َﻢْﻴِﻘُﺗَو ،ِﷲا ُلﻮُﺳَر اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأَو ﷲا ﱠﻻِإ َﻪﻟِإ َﻻ ْنَأ َﺪَﻬْﺸَﺗ ْنَأ ُمَﻼْﺳِﻹا
َﻼْﻴِﺒَﺳ ِﻪْﻴَﻟِإ َﺖْﻌَﻄَﺘْﺳا ِنِإ َﺖْﻴَﺒْﻟا ﱠﺞُﺤَﺗَو ،َنﺎَﻀَﻣَر ُمْﻮُﺼَﺗَو ،َةﺎَآﱠﺰﻟا َﻲِﺗْﺆُﺗَو ،َةَﻼﱠﺼﻟا . َلﺎَﻗ
ْﺒِﺠَﻌَﻓ ،َﺖْﻗَﺪَﺻ ُﻪُﻗﱢﺪَﺼُیَو ُﻪُﻟَﺄْﺴَی ُﻪَﻟ ﺎَﻨ . َلﺎَﻗ ،ِنﺎَﻤْیِﻹا ْﻦَﻋ ﻲِﻧْﺮِﺒْﺥَأ َلﺎَﻗ : ،ِﻪِﺘَﻜِﺋَﻼَﻣَو ،ِﷲﺎِﺑ َﻦِﻣْﺆُﺗ ْنَأ
ِﻩﱢﺮَﺷَو ِﻩِﺮْﻴَﺥ ِرَﺪَﻘْﻟﺎِﺑ َﻦِﻣْﺆُﺗَو ،ِﺮِﺥﻵا ِمْﻮَﻴْﻟاَو ،ِﻪِﻠُﺳَرَو ،ِﻪِﺒُﺘُآَو . َﺖْﻗَﺪَﺻ َلﺎَﻗ . َلﺎَﻗ : ِﻦَﻋ ﻲِﻧْﺮِﺒْﺥَﺄَﻓ
َﺴْﺡِﻹا َلﺎَﻗ ،ِنﺎ : َكاَﺮَی ُﻪﱠﻧِﺈَﻓ ُﻩاَﺮَﺗ ْﻦُﻜَﺗ ْﻢَﻟ ْنِﺈَﻓ ُﻩاَﺮَﺗ َﻚﱠﻧَﺄَآ َﷲا َﺪُﺒْﻌَﺗ ْنَأ . َلﺎَﻗ : ِﻦَﻋ ﻲِﻧْﺮِﺒْﺥَﺄَﻓ
َلﺎَﻗ ،ِﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا : ِﻞﺋِﺎﱠﺴﻟا َﻦِﻣ َﻢَﻠْﻋَﺄِﺑ ﺎَﻬْﻨَﻋ ُلوُﺆْﺴَﻤﻟا ﺎَﻣ . َلﺎَﻗ : َلﺎَﻗ ،ﺎَﻬِﺗاَرﺎَﻣَأ ْﻦَﻋ ﻲِﻧﺮِﺒْﺥَﺄَﻓ : َﺪِﻠَﺗ ْنَأ
َﻷا ،َﻖَﻠَﻄْﻧا ﱠﻢُﺛ ،ِنﺎَﻴْﻨُﺒﻟا ﻲِﻓ َنْﻮُﻟَوﺎَﻄَﺘَی ِءﺎﱠﺸﻟا َءﺎَﻋِر َﺔَﻟﺎَﻌﻟا َةاَﺮُﻌﻟا َةﺎَﻔُﺤﻟا ىَﺮَﺗ ْنَأَو ،ﺎَﻬَﺘﱠﺑَر ُﺔَﻣ
َلﺎَﻗ ﱠﻢُﺛ ،ﺎﱠﻴِﻠَﻣ ُﺖْﺜِﺒَﻠَﻓ : ﻢَﻠْﻋَأ ُﻪُﻟﻮُﺳَرَو ﷲَا ُﺖْﻠُﻗ ؟ُﻞِﺋﺎﱠﺴﻟا ِﻦَﻣ يِرْﺪَﺗَأ ،ﺮَﻤُﻋ ﺎَی . َلﺎَﻗ : ِﺮْﺒِﺟ ُﻪﱠﻧِﺈَﻓ ُﻞْی
ْﻢُﻜَﻨْیِد ْﻢُﻜُﻤﱢﻠَﻌُی ْﻢُآﺎَﺗَأ (( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
Daripada Saiyidina 'Umar juga, r.a. beliau berkata:
Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami
seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam, yang tidak ternampak
pada dirinya kesan-kesan tanda musafir dan tidak seorangpun di kalangan kami yang mengenalinya.
Lalu dia duduk menghampiri Nabi SAW lalu disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut Baginda dan
meletakkan dua tapak tangannya atas dua paha Baginda seraya berkata: Wahai Muhammad! Terangkan
kepadaku tentang lslam. Lalu Rasulullah SAW bersabda: lslam itu bahawa engkau naik saksi bahawa
tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, (dan bahawa) engkau
mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan haji ke
BaitulLah (Mekah) sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya. Lelaki tersebut berkata: Benarlah
engkau. Maka kamipun merasa hairan kepadanya, dia yang bertanya dia pula yang membenarkannya.
Dia bertanya: Terangkan kepadaku tentang lman. Baginda bersabda: (lman itu ialah) bahawa engkau
percaya kepada Allah, para MalaikatNya, kitab-kitabNya, para RasulNya, hari Qiamat dan bahawa
engkau percaya kepada Qadar baik dan buruk. Lelaki itu berkata: Benarlah engkau. Dia berkata lagi:
Terangkanlah kepadaku tentang Ehsan. Baginda bersabda: Ehsan itu ialah bahawa engkau menyembah
Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya
Dia melihatmu. Lelaki itu bertanya lagi: Terangkan kepadaku tentang Qiamat. Baginda bersabda:
Orang yang ditanya tentang Qiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lelaki itu
berkata: Maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda bersabda: (Antara tanda-
tandanya ialah) apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya dan apabila engkau melihat
orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana yang hanya menjadi
pengembala kamibng berlumba-lumba memibna bangunan (iaitu bertukar menjadi kaya raya).
Kemudian lelaki itu berlalu, lalu aku terdiam sebentar. Kemudian Baginda bertanya: Wahai 'Umar!
Adakah engkau tahu siapa lelaki yang bertanya itu? Aku berkata: Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Baginda bersabda: Sesungguhnya dia adalah Malaikat Jibril yang datang kepada kamu
untuk mengajar kamu tentang agama kamu.
Hadis riwayat al-lmam Muslim (Hadis riwayat Muslim, kitab al-iman, no: 9 dan 10, al-Tirmizi, kitab al-iman, no:
2535, beliau berkata: hadis ini hasan shahih, al-Nasaa’ie, kitab al-iman, no: 4904, 4905, Abu Dawud, kitab al-sunnah,
no:4075, Ibn Majah, kitab al-muqaddimah, no: 62 dan 63, Ahmad, musnad ﻦیﺮﺸﺒﻤﻟا ةﺮﺸﻌﻟا, no: 346).

Pokok Perbincangan Hadis :
1) Kedudukan hadis ini - ibu kepada hadis-hadis lain.
mengandungi penjelasan Din secara keseluruhannya.
2) Islam - terangkum ibadat badani/ lisani/ maali/ badani wa maali.
3) Iman - asal iman/ iman dan islam/ qaul - amal juga sebahagian dari iman.
hadis Imatotul atza - tolak pendapat Al Murji’ah.
iman kepada qadho’ dan qadar………..
4) Membezakan antara sifat Allah dengan sifat makluk…cth. Ilmu Allah…
5) Tanda-tanda kedatangan hari Qiamat..
6) Sifat-sifat Jilbril (Ruh Al-Amiin) : rupa asal - 2 kali
- tahun ketiga dilantik menjadi rasul - di langit
- semasa isra’ dan mi’raj - mempunyai enam ratus sayap.
Pengajaran hadis:
Agama lslam adalah agama yang datang dari Allah. Oleh itu ia dipanggil agama samawie atau bersifat
Rabbaanie, iaitu bersumberkan wahyu dari langit yang diturunkan melalui malaikat Jibril. la bukanlah
agama ciptaan akal manusia yang cetek, kerana itu ia amat sesuai untuk seluruh umat manusia di setiap
tempat dan zaman.
Hadis ini menerangkan tiga tunggak agama, iaitu rukun lslam, rukun iman dan ehsan.
Rukun lslam lima perkara iaitu mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang lima
waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan mengerjakan haji di Baitullahilharam.
Rukun lman enam perkara iaitu percaya atau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para
Rasul, hari Qiamat dan beriman dengan qadar baik dan buruk datang dari Allah.
Kesempurnaan seorang mukmin akan tercapai apabila dia menunaikan segala rukun lslam,
menyempurnakan tuntutan rukun iman dan sifat ehsan. lslam tidak sempurna kalau hanya diambil dari
segi zahir sahaja, atau batin sahaja atau aspek kerohanian semata-mata. Kesempurnaan lslam hanya
akan terserlah apabila diamalkan keseluruhannya.
llmu dalam lslam mestilah dipelajari secara berguru dan berdasarkan panduan yang betul. llmu agama
tidak boleh dipelajari melalui mimpi dan sebagainya.
Seorang murid mestilah mempunyai adab-adab yang tinggi sebagaimana beradabnya Jibril ketika
datang mengadap Rasulullah SAW untuk bertanya beberapa soalan agama. Demikian juga seorang
guru mestilah mempunyai adab yang tinggi. Dia sewajibnya hanya mengajar atau menjawab soalan
yang diketahui dan meninggalkan apa yang dia tidak tahu. ltu adalah tanda wara' para ulama dan orang
berilmu.
Hari qiamat adalah peristiwa besar yang menjadi salah satu rukun lman. Tiada seorang manusiapun yang tahu bila ia akan berlaku, walaupun Rasulullah SAW. la adalah sebahagian dari ilmu ghaib yang
tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Sesiapa yang mengaku tahu bila berlaku qiamat atau
mengetahui ilmu ghaib, maka dia adalah seorang penipu besar.
Walaupun tarikh qiamat tidak diketahui, namun ada beberapa tanda yang menunjukkan ia hampir tiba,
antaranya ialah terjadi peristiwa seorang ibu melahirkan tuannya atau bossnya sendiri, yang menjadi
hamba kepada anaknya. Di akhir zaman juga berlaku peristiwa si-miskin yang papa merempat bertukar
menjadi hartawan yang kaya raya.

HADIS 3

ﷲا ﻲﺿر ِبﺎﻄﺨﻟا ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ﷲا ِﺪﺒﻋ ِﻦﻤﺡﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ﻲﺑَأ ْﻦَﻋ َلﺎَﻗ ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ : ِﷲا َلْﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ
ُلﻮُﻘَی َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪﻴﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ )) : ٍﺲْﻤَﺥ ﻰَﻠَﻋ ُمَﻼْﺳِﻹا َﻲِﻨُﺑ : اًﺪﻤﺤُﻣ ﱠنَأَو ﷲا ﱠﻻِإ َﻪﻟِإ َﻻ ْنَأ ِةَدﺎﻬﺷ
َر ِمْﻮَﺻَو ،ِﺖْﻴَﺒْﻟا ﱢﺞَﺡَو ،ِةﺎَآﱠﺰﻟا ِءﺎَﺘْیِإَو ،ِةﻼﱠﺼﻟا ِمﺎَﻗِإَو ،ﷲا ُلﻮُﺳَر َنﺎَﻀَﻣ .(( يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور
ﻢﻠﺴﻣو .
Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khatthab (ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر) beliau berkata: Aku
telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:
lslam itu teribna atas lima perkara: Naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan
Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah Utusan Allah, Mendirikan sembahyang,
mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitulLah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadhan.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan al-lmam Muslim (Al-Imam al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitab (al-
Iman) bab
) ﺲﻤﺥ ﻰﻠﻋ مﻼﺳﻹا ﻲﻨﺑ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا لﻮﻗو نﺎﻤیﻹا بﺎﺑ (( hadis nombor 8. Al-Imam Muslim dalam bab ( نﺎﻴﺑ بﺎﺑ
مﺎﻈﻌﻟا ﻪﻤﺋﺎﻋدو مﻼﺳﻹا نﺎآرأ ( hadis nombor 16).

Pokok Perbincangan Hadis :
1) Binaan Islam :
Diibaratkan sebagai penyelamat manusia yang mengeluarkannya dari daerah kekufuran dan
melayakkannya masuk syurga serta jauh dari neraka.
Struktur binaan yang kemas dan kukuh dengan asas-asas dan cabang-cabangnya.
2) Ikatan Antara Rukun-Rukun Islam :
Sempurna iman bagi yang menerima sepenuhnya.
Bagi yang menolak semuanya - hukumnya kafir
Sesiapa yang ingkar salah satu - bukan muslim (ijma)
Sesiapa yang menerima tapi malas melakukannya (kecuali syahadah) - fasiq
Sesiapa yang melakukan dan iqrar secara pura-pura - munafiq
3) Matlamat Ibadat :
Syahadah - syarat diterima amalan lain.
Solat - penghubung antara hamba dengan tuhannya - pertama dihisab .
Zakat - suburkan harta/ berkat - sucikan diri.
Haji - tidak harus bagi orang yang berkemampuan untuk itu melewatkan pemergiannya - wajib
segerakan.
Haji Mabrur merupakan sebaik-baik jihad.
Puasa - syahwat dikengkang/ maksiat terhindar - sebab kepada ketinggian darjah di sisi Allah.
Pengajaran hadis:
Hadis ini juga menerangkan tentang rukun lslam lima perkara. Hadis ini mengumpamakan lslam sebagai sebuah binaan yang tertegak megah dengan lima batang tiang. Tanpa lima perkara ini lslam
seseorang akan goyah dan runtuh. lni membayangkan betapa rukun-rukun ini mestilah ditegakkan oleh
setiap muslim dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Menegakkan rukun lslam bermakna
kesempurnaan, keteguhan, keutuhan dan keelokan binaan lslam sebaliknya kecuaian bererti
keruntuhan, kehancuran dan kemusnahan lslam.

HADIS 4

َلﺎَﻗ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻰﺿر ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑ ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ِﻦﻤﺡﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ﻲﺑَأ ْﻦَﻋ : ﷲا ﻰﱠﻠﺻ ﷲا ُلﻮُﺳَر ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺡ
ُقْوُﺪْﺼَﻤْﻟا ُقِدﺎﱠﺼﻟا ﻮهو َﻢﱠﻠَﺳو ِﻪﻴﻠﻋ )) : ﺎًﻣْﻮَی َﻦْﻴِﻌَﺑْرَأ ِﻪﱢﻣُأ ِﻦْﻄَﺑ ﻲِﻓ ُﻪُﻘْﻠَﺥ ُﻊَﻤْﺠُی ْﻢُآَﺪَﺡَأ ﱠنِإ
ُنْﻮُﻜَی ﱠﻢُﺛ ،ًﺔَﻔْﻄُﻧ ِﻪْﻴِﻓ ُﺦُﻔْﻨَﻴَﻓ ُﻚَﻠَﻤﻟا ِﻪْﻴَﻟِإ ُﻞَﺳْﺮُی ﱠﻢُﺛ ،َﻚِﻟَذ َﻞْﺜِﻣ ًﺔَﻐْﻀُﻣ ُنْﻮُﻜَی ﱠﻢُﺛ ،َﻚِﻟَذ َﻞْﺜِﻣ ًﺔَﻘَﻠَﻋ
ٌﺪْﻴِﻌَﺳ ْوَأ ﱞﻲِﻘَﺷَو ِﻪِﻠَﻤَﻋَو ِﻪِﻠَﺟَأَو ِﻪِﻗْزِر ِﺐْﺘَﻜِﺑ ؛ٍتﺎَﻤِﻠَآ ِﻊَﺑْرَﺄِﺑ ُﺮَﻣْﺆُیَو َحْوﱡﺮﻟا . َﻪﻟإ ﻻ يِﺬﱠﻟا ِﷲاَﻮَﻓ
ُﻩُﺮْﻴَﻏ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻖِﺒْﺴَﻴَﻓ ٌعاَرِذ ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻨْﻴَﺑَو ُﻪَـﻨْﻴَﺑ َنْﻮُﻜَی ﺎَﻣ ﻰﱠﺘَﺡ ِﺔﱠﻨَﺠﻟْا ِﻞْهَأ ِﻞَﻤَﻌِﺑ ُﻞَﻤْﻌَﻴَﻟ ْﻢُآَﺪَﺡَأ ﱠنِإ
ﺎَﻬُﻠُﺥْﺪَﻴَﻓ ِرﺎﱠﻨﻟا ِﻞْهَأ ِﻞَﻤَﻌِﺑ ُﻞَﻤْﻌَﻴَﻓ ُبَﺎِﺘﻜْﻟا . ﻰﱠﺘَﺡ ِرﺎﱠﻨﻟا ِﻞْهَأ ِﻞَﻤَﻌِﺑ ُﻞَﻤْﻌَﻴَﻟ ْﻢُآَﺪَﺡَأ ﱠنِإَو ُﻪَﻨْﻴَﺑ َنْﻮُﻜَی ﺎَﻣ
ﺎَﻬُﻠُﺥْﺪَﻴَﻓ ِﺔﱠﻨَﺠﻟْا ِﻞْهَأ ِﻞَﻤَﻌِﺑ ُﻞَﻤْﻌَﻴَﻓ ُبﺎَﺘِﻜﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻖِﺒْﺴَﻴَﻓ ٌعاَرِذ ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻨْﻴَﺑَو .(( يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور
ﻢﻠﺴﻣو .
Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Mas'uud r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah
bersabda, dan Baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan (iaitu dipercayai):
Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40
hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi
seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat lalu dia
menghembuskan padanya ruh dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat; iaitu supaya menulis rezekinya,
ajalnya, amalannya dan adakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah Yang tiada Tuhan melainkanNya,
sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga
jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab lantas
dia mengerjakan amalan ahli neraka lalu dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari
kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak
lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab lantas dia mengerjakan amalan ahli
syurga lalu dia memasuki syurga.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan al-lmam Muslim (Al-Imam al-Bukhari meriwayatkannya dalam ) ءﺪﺑ
ﻖﻠﺨﻟا ) ﺔﻜﺌﻠﻤﻟا ﺮآذ بﺎﺑ ( ( nombor 3036, dan dalam ) رﺪﻘﻟا ( dan dalam ) ءﺎﻴﺒﻧﻷا ( . Al-Imam Muslim meriwayatkannya di awal
kitab ) رﺪﻘﻟا ( bab ) ﻲﻣدﻵا ﻖﻠﺥ ﺔﻴﻔﻴآ بﺎﺑ ( nombor 2643.).

Kefahaman Hadis :
1) Peringkat Pertumbuhan Janin Dalam Rahim :
Ayat-ayat yang berkaitan dengannya (Al-Haj : 5) (Al- Mu’minun :12-14)
Hikmat di sebalik kejadian berperingkat-peringkat : Sebagai pengajaran kepada manusia … untuk
mencapai tahap kesempurnaan ma’nawi mestilah melalui cara ((tadarruj)) beransur-ansur tidak gopoh
atau gelojoh.
2) Ditiup Ruh :
Sepakat ulama’ menyatakan bahawa ruh ditiup pada janin selepas 120 hari disenyawakan.
Hikmat bagi perempuan yang kematian suami, baginya iddah selama empat bulan sepuluh hari … bagi
menjamin kesucian rahimnya(tak mengandung).
3) Menggugurkan Janin : Sepakat ulama’ menyatakan haram (setelah ditiupkan ruh) - dikira sebagai jenayah dan wajib
membayar diat (denda) bila digugurkan, sekalipun mati selepas itu.
Gugurkan sebelum ditiupkan ruh - juga haram pada kebanyakan pendapat. Ada yang kata boleh tapi
pendapat yang dhaif.
4) Keluasan Ilmu Allah
Maha mengetahui keadaan-keadaan makhluk sebelum dijadikan samada iman dan taat atau kufur dan
maksiat, bahagia atau derita semua dalam pengetahuannya.
Ilmu Allah tidak menghalang manusia dari berikhtiar (Al- Syams: 7-10).
Pengajaran hadis:
Kejadian manusia yang unik menunjukkan kekuasaan Allah SWT mencipta makhlukNya, seterusnya
menjadi dalil bahawa hanya Dialah Tuhan yang berhak disembah. Kejadian manusia mesti menjadi
renungan manusia yang berakal, kerana kejadiannya yang teramat indah dan unik ini tiada tolok
bandingnya - manusia tidak mampu mencipta manusia atau robot bernyawa dan berakal fikiran.
Proses kejadian manusia yang berperingkat-peringkat ini telah diceritakan oleh lslam melalui al-Qur'an
dan hadis Nabi semenjak 14 kurun lampau, tetapi manusia baru benar-benar arif tentang proses ini di
zaman kemajuan sains. lni adalah bukti yang jelas bahawa Allah SWT yang mencipta makhluk ini, Dia
jugalah yang Maha mengetahui rahsia kejadian mereka.
Empat ketentuan hidup manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT semenjak dia belum lahir ke bumi -
rezekinya, ajal kematiannya, amalannya dan nasibnya sama ada dia akan menjadi seorang yang susah
atau senang.
Amalan terakhir manusia adalah faktor penentu kepada nasibnya yang kekal abadi di akhirat. Boleh
jadi dia sangat baik si sepanjang hayat - tetapi di saat terakhir dia melakukan perbuatan ahli neraka,
iaitu maksiat lalu dia mati dan mendapat balasan neraka. Begitulah sebalinya.

HADIS 5

ْﺖَﻟﺎَﻗ ﺎَﻬْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ﱢمُأ َﻦْﻴِﻨِﻣْﺆُﻤﻟا ﱢمُأ ْﻦَﻋ : ﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰ
ﻢﱠﻠَﺳَو )) : ﱞدَر َﻮُﻬَﻓ ُﻪْﻨِﻣ َﺲْﻴَﻟ ﺎَﻣ اَﺬَه ﺎَﻧِﺮْﻣَأ ﻲِﻓ َثَﺪْﺡَأ ْﻦَﻣ . (( ﻲﻓو ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور
ﻢﻠﺴﻤﻟ ﺔیاور )) : ﱞدَر َﻮُﻬَﻓ ﺎَﻧُﺮْﻣَأ ُﻪﻴﻠَﻋ َﺲْﻴَﻟ ًﻼَﻤَﻋ َﻞِﻤَﻋ ْﻦَﻣ )).
Daripada Ummu al-Mukminin Ummu Abdullah 'Aisyah r.a. ﻲﺿر ﺎﻬﻨﻋ ﷲا beliau berkata: Rasulullah
SAW telah bersabda: Barangsiapa yang mengada-ada sesuatu perkara dalam urusan kita ini, yang
bukan daripadanya, maka ia tertolak.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan al-lmam Muslim. Dalam riwayat Muslim, ada hadis lain
berbunyi: Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada asal usul dengan agama kita,
maka ia tertolak ( Al-Imam al-Bukhari dalam kitab ) ﺢﻠﺼﻟا بﺎﺘآ ( bab ) رﻮﺟ ﺢﻠﺻ ﻰﻠﻋ اﻮﺤﻠﻄﺻا اذإ بﺎﺑ ( nombor 2550.
Al-Imam Muslim dalam kitab ) ﺔﻴﻀﻗﻷا بﺎﺘآ ( bab ) رﻮﻣﻷا تﺎﺛﺪﺤﻣ درو ﺔﻠﻃﺎﺒﻟا مﺎﻜﺡﻷا ﺾﻘﻧ بﺎﺑ ( nombor 1718).
Pokok Perbincangan Hadis :
Larangan mengada-adakan dalam urusan agama :
a) Dalam Ibadat :
Sesuatu yang dibolehkan melakukannya dalam ibadat tertentu, tidak semestinya boleh dilakukan dalam
ibadah lain pula. (dedah kepala - ihram/ berdiri-azan)
Ibadah yang langsung tidak syar’ie ( dengan hiburan/ tarian) - tidak diterima Allah bahkan ditutup
pintu taubatnya.
Menongkok tambah dalam ibadat yang disyariatkan. (tambah rakaat dalam solat fardhu/ wudhu’ empat-
empat)
Mengurangkan sesuatu dari yang disyariatkan. (kurang rakaat dalam solat).
b) Dalam Muamalat :
i) ‘Aqad yang dilarang oleh Syara’ :
Barang yang hendak di’aqad tidak halal.(nikah dengan mahram).
‘Aqad pada barang yang diharamkan (arak/ bangkai).
ii) ‘Aqad yang menyebabkan berlaku zalim bagi sebelah pihak. (nikah anak perempuan tanpa
izinnya).
Pengajaran hadis:
lslam adalah agama yang sudah sempurna dasar dan prinsipnya. la tidak perlu ditokok tambah lagi.
Sebarang tokok tambah, ubah suai atau pengurangan yang bertentangan dengan usul agama adalah
bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat.
Yang dimaksudkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama, seumpama
mereka cipta cara beribadat tertentu, seperti sembahyang cara baru, upacara keagamaan baru dan
sebagainya.
Setiap muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat, kerana ia
boleh membawa kepada kehancuran diri, agama dan setengahnya pula membawa kepada kufur.
Cukuplah baginya berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, demi menjamin kesejahteraan agamanya. HADIS 6

َلﺎَﻗ ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ ﷲا َﻲِﺿَر ﺮْﻴِﺸَﺑ ِﻦْﺑ ِنﺎَﻤْﻌﱡﻨﻟا ﷲا ِﺪْﺒَﻋ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ : ﷲا َلْﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ
ُلْﻮـــــُﻘَی ﻢﻠﺳو )) : ٌﺮْﻴِﺜَآ ﱠﻦُﻬُﻤَﻠْﻌَی ﻻ ٌتﺎَﻬِﺒَﺘْﺸُﻣ ٌرْﻮُﻣُأ ﺎَﻤُﻬَﻨْﻴَﺑَو ٌﻦﱢﻴَﺑ َماَﺮَﺤﻟا ﱠنِإَو ٌﻦﱢﻴَﺑ َلَﻼَﺤﻟا ﱠنِإ
ِﻣ ﻲِﻓ َﻊَﻗَو ِتﺎَﻬُﺒﱡﺸﻟا ﻲِﻓ َﻊَﻗَو ْﻦَﻣَو ِﻪِﺿْﺮِﻋَو ِﻪِﻨْیِﺪِﻟ َأَﺮْﺒَﺘْﺳا ِﺪَﻘَﻓ ِتﺎَﻬُﺒﱡﺸﻟا ﻰَﻘﱠﺗا ِﻦَﻤَﻓ ،ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦ
ِﻪْﻴِﻓ َﻊَﺗْﺮَی ْنَأ ُﻚِﺷﻮُی ﻰَﻤِﺤﻟا َلْﻮَﺡ ﻰَﻋْﺮَی ﻲِﻋاﱠﺮﻟﺎَآ ِماَﺮَﺤﻟا . ﱠنِإَو َﻻَأ ،ﻰَﻤِﺡ ٍﻚِﻠَﻣ ﱢﻞُﻜِﻟ ﱠنِإَو َﻻَأ
ا ﻰَﻤِﺡ ُﻪُﻣِرﺎَﺤَﻣ ِﷲ . َﺪَﺴَﻓ ْتَﺪَﺴَﻓ اَذِإَو ،ُﻪﱡﻠُآ ُﺪَﺴَﺠْﻟا َﺢَﻠَﺻ ْﺖَﺤَﻠَﺻ اَذِإ ًﺔَﻐْﻀُﻣ ِﺪَﺴَﺠْﻟا ﻲِﻓ ﱠنِإَو َﻻَأ
ُﺐْﻠَﻘْﻟا َﻲِهَو َﻻَأ ،ُﻪﱡﻠُآ ُﺪَﺴَﺠْﻟا .(( ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Daripada Abu Abdullah al-Nu'man ibn Basyer r.a. ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر beliau berkata: Aku telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda:
Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang
jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang
kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga perkara syubhat maka
sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barangsiapa yang terjatuh
dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram, umpama seorang pengembala yang
mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya.
Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-
perkara yang diharamkanNya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul daging yang
apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad.
Ketahuilah ia adalah hati.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan Muslim.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Perkara Halal Jelas, Perkara Haram Jelas :
Yang telah dinaskan seperti kahwin, makan benda-benda yang baik.
manakala yang haram sprt. minum arak, judi, zina dan riba.
2) Perkara-perkara Syubhat :
berlaku dalam ibadah, muamalat dan lainnya.
yang tidak jelas halal dan haram dan tidak ada nas padanya.
3) Bila berhadapan dengan syubhat :
tinggalkan perkara tersebut untuk elakkan dosa - redha Allah.
syubhat pada pandangan orang tapi tidak pada kita - mesti jelaskan supaya hilang syubhat tersebut -
(kisah nabi dgn. Sofiah - dilihat oleh sahabat).
tinggalkan syubhat - sifat wara’ - sempurna iman.
4) Peranan Hati :
banyak ayat ditujukan pada hati (hadis - aqal terletak dihati)
hati berpenyakit - jihadnya dengan mengikut manhaj Allah. Pengajaran hadis:
Seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram seterusnya
melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya.
Perkara yang kesamaran, yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi,
demi menjaga maruah diri dan keheningan agama.
Sempadan murka dan redha Allah SWT ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan
terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah.
Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya justeru
kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang
lain.

HADIS 7

َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠنَأ يِراﱠﺪﻟا ٍسْوَأ ِﻦْﺑ ِﻢْﻴِﻤَﺗ َﺔﱠﻴـَﻗُر ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ )) : ُﺔَﺤْﻴِﺼﱠﻨﻟا ُﻦْیﱢﺪﻟا .
ﺎَﻨْﻠُﻗ : َلﺎَﻗ ؟ْﻦَﻤِﻟ : ْﻢِﻬِﺘﱠﻣﺎَﻋَو ،َﻦْﻴِﻤِﻠْﺴُﻤﻟا ِﺔﱠﻤِﺋَﺄِﻟَو ،ِﻪِﻟْﻮُﺳَﺮِﻟَو ،ِﻪِﺑﺎَﺘِﻜِﻟَو ،ِﻪﱠﻠِﻟ . (( ﻣ ﻩاور ﻢﻠﺴ .
Daripada Abu Ruqaiyyah Tamim ibn Aus al-Daarie r.a. bahawa Nabi SAW telah bersabda:
Agama itu adalah nasihat. Kami berkata: Untuk siapa? Baginda bersabda: Untuk Allah, untuk
kitabNya, untuk RasulNya, untuk para lmam kaum muslimin dan untuk umat lslam seluruhnya.
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Kefahaman Hadis :
1) Nasihah Lillah - mengimaninya/ ikhlaskan ibadah /taatinya serta jauhi larangannya.
2) Nasihah Likitabi - yakin ia kalam Allah bukan kalam makhluk - sebagai Manhaj hidup - sesuai
sepanjang zaman -berusaha memperelokkan bacaan dan faham isi kandungnya.
3) Nasihah Lirasulihi- membenarkan kenabiannya/ ikut ajarannya/ kasih terhadapnya - agungkan
sunnahnya/ kaji sirahnya/ berakhlak dgn. akhlaknya.
4) Nasihah Li aimmati muslimin - membantunya dalam tugasan/ nasihat ketika lupa/ halang dari
berlaku zalim.
5) Nasihah Li ‘ammatihim - membimbing ke arah kebaikan dunia dan akhirat/ ajar apa yang mereka
jahil terhadap agama/galakkan mereka kepada ketaatan.
Pengajaran hadis:
Agama lslam adalah agama nasihat iaitu agama yang berorientasikan nasihat sebagai teras pemibnaan
umat, menjaga perpaduan, mencipta kemajuan dan pembangunan, sama ada kemajuan duniawi ataupun
pembangunan rohani. Membiarkan kerosakan terus berlaku atau perkara yang kurang baik
dilaksanakan adalah bertentangan dengan konsep nasihat lslam.
lslam memperuntukkan hak memberi nasihat kepada semua penganutnya tanpa mengira kedudukan dan
status.
Nasihat yang diberikan meliputi golongan manusia sama ada pemerintah atau rakyat.
Nasihat untuk Allah, KitabNya dan RasulNya bererti beriman dengan semua perkara tersebut dan
beramal berpandukan tuntutannya yang sebenar.

HADIS 8

َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﷲا َلْﻮُﺳَر ﱠنَأ ،ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ ﷲا َﻲِﺿَر ﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ )) : َﻞِﺗﺎَﻗُأ ْنَأ ُتْﺮِﻣُأ
اﻮـُﺗ ْﺆُیَو ،َةﻼﱠﺼﻟا اﻮُﻤْﻴِﻘُیَو ،ِﷲا ُلْﻮُﺳَر اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأَو ،ﷲا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ ﻻ ْنَأ اوُﺪَﻬْﺸَی ﻰﱠﺘَﺡ َسﺎﱠﻨﻟا
ﱠﺰﻟا َةﺎَآ . ِﷲا ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻬُﺑﺎَﺴِﺡَو ،ِمَﻼْﺳِﻹا ﱢﻖَﺤِﺑ ﱠﻻِإ ْﻢُﻬَﻟاَﻮْﻣَأَو ْﻢُهَءﺎَﻣِد ﻲﱢﻨِﻣ اﻮُﻤَﺼَﻋ َﻚِﻟَذ اﻮُﻠَﻌَﻓ اَذِﺈَﻓ
ﻰﻟﺎﻌﺗ (( ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Daripada lbnu 'Umar r.a.ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:
Aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya
tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad utusan Allah, sehingga mereka
mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka
telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak lslam, dan hisab
perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Ta'ala.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan Muslim.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Wajibnya perang - difardhukan - tolak tipu daya musuh - naikkan bendera Islam.
2) Terpelihara darah dan harta :
Pokok Perbincangan
i) orang yang mengucap dua kalimah syahadah.
ii) orang yang mendirikan solat fardhu.
iii) orang yang membayar zakat.
iv) orang yang beriltizam dengan hak-hak Islam.
3) Perjalanan Hukum - hanya pada zahir - batin serah pada Allah.
Pengajaran hadis:
Risalah atau misi kedatangan Rasulullah SAW halangan terhadap usaha dakwah mesti dihapuskan.
ialah menegakkan dakwah lslam sehingga tertegak aqidah lslam. Sebarang
Memerangi orang-orang kafir yang memerangi lslam dan dakwah lslam adalah kewajipan umat, agar
risalah lslam tidak terhalang dari sampai kepada semua manusia. Apabila dakwah sudah sampai,
mereka bebas sama ada menerima lslam atau sebaliknya.
lslam menjamin hak pemeliharaan dan perlindungan darah, harta dan maruah diri seorang mukmin
muslim yang mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang lima waktu dan membayar
zakat. Hak ini terus terjamin kecuali kalau dia mengabaikan hak-hak tuntutan lslam.

HADIS 9

َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ﷲا َﻰِﺿَر ٍﺮْﺨَﺻ ِﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺡﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ َةَﺮْیَﺮُه ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ : ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا َلْﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ
ُلْﻮُﻘَی َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ )) : ْﻌَﻄَﺘْﺳا ﺎَﻣ ُﻪْﻨِﻣ اﻮُﺗْﺄَﻓ ِﻪِﺑ ْﻢُﻜُﺗْﺮَﻣَأ ﺎَﻣَو ُﻩْﻮُﺒِﻨَﺘْﺟﺎَﻓ ُﻪْﻨَﻋ ْﻢُﻜُﺘْﻴَﻬَﻧ ﺎَﻣ ﺎَﻤﱠﻧِﺈَﻓ ،ْﻢُﺘ
ْﻢِﻬِﺋﺎَﻴِﺒْﻧَأ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻬُﻓَﻼِﺘْﺥاَو ْﻢِﻬِﻠِﺋﺎَﺴَﻣ ُةَﺮْﺜَآ ْﻢُﻜِﻠْﺒَﻗ ْﻦِﻣ َﻦْیِﺬﱠﻟا َﻚَﻠْهَأ (( ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Daripada Abu Hurairah Abdul Rahman ibn Sokhrin r.a. beliau berkata: Aku telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda:
Apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang
aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang
terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka
terhadap Nabi-nabi mereka.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan Muslim.
Kandungan Hadis :
1) Sebab Hadis - Khutbah Nabi (difardhu Haji ) - penyoal Aqro’ bin Haabis.
2) Jauhi Larangan :
i) sebab haram - dapat pahala/ buat dapat dosa.
ii) sebab makruh - dapat pahala / buat tak berdosa.
3) Buat apa yang disuruh :
i) wajib - dapat pahala/ tinggal dapat dosa.
ii) sunat - dapat pahala/ tinggal tak berdosa.
4) Larangan banyak bertanya :
perkara yang tidak dijelaskan oleh syara’.
pada perkara yang tidak mendatangkan faedah/ tidak dihajati.
pertanyaan berbentuk mempersendakan/ menghina.
masaalah yang tidak berlaku.
Pengajaran hadis:
Seorang mukmin mestilah menjauhkan sama sekali semua larangan Rasulullah SAW kerana apa yang
dilarang oleh Baginda pada hakikatnya adalah larangan Allah SWT yang wajib dipatuhi.
Seterusnya dia mestilah melaksanakan segala suruhan Baginda Rasulullah SAW sekadar yang
termampu, tanpa memaksa diri dan keterlaluan di luar kemampuan kerana ia akan menyebabkannya
tewas terkulai tidak berdaya melakukannya sebegitu teruk.
Perintah yang disuruh melakukan sekadar terdaya ialah perintah yang sunat. Perintah wajib atau fardhu
mestilah dilakukan tanpa kelonggaran kecuali kelonggaran yang diizinkan syara' iaitu kerana uzur atau
sakit.
Sifat terlalu suka bertanya perkara yang bukan-bukan, berbahas, banyak soal jawab dan membantah
para Nabi dan Rasul adalah perangai umat yang terdahulu. Lantaran itu, mereka telah ditimpa kesusahan dan keibnasaan. Umat Muhammad SAW diberi peringatan agar jangan mengulangi
kesilapan ini.

HADIS 10

َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ﷲا َﻰِﺿَر ةَﺮْیَﺮُه ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ : َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﷲا ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗ )) : ﻰَﻟﺎَﻌَﺗ ﷲا ﱠنِإ
ﻰَﻟﺎَﻌَﺗ َلﺎَﻘَﻓ َﻦْﻴِﻠَﺳْﺮُﻤﻟا ِﻪِﺑ َﺮَﻣَأ ﺎَﻤـِﺑ َﻦْﻴِﻨِﻣْﺆُﻤﻟا َﺮَﻣَأ ﷲا ﱠنِإَو ﺎَﺒﱢﻴَﻃ ﱠﻻِإ ُﻞَﺒْﻘَی َﻻ ٌﺐﱢﻴَﻃ : } َأ ﺂَی ﺎَﻬﱡی
ﺎًﺤِﻟﺎَﺻ اﻮُﻠَﻤْﻋاَو ِتﺎَﺒﱢﻴﱠﻄﻟا َﻦِﻣ اﻮُﻠُآ ُﻞُﺳﱡﺮﻟا { ﻰَﻟﺎَﻌَﺗ َلﺎَﻗَو : } ْﻦِﻣ اﻮُﻠُآ اْﻮُﻨَﻣﺁ َﻦْیِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡیَأ ﺂَی
ْﻢُآﺎَﻨْﻗَزَر ﺎَﻣ ِتﺎَﺒﱢﻴَﻃ { ءﺂَﻤﱠﺴﻟا ﻰَﻟِإ ِﻪْیَﺪَی ﱡﺪُﻤَی َﺮَﺒْﻏَأ َﺚَﻌْﺷَأ َﺮَﻔﱠﺴﻟا ُﻞْﻴِﻄُی َﻞُﺟﱠﺮﻟا َﺮَآَذ ﱠﻢُﺛ : ّبَر ﺎَی !
ّبَر ﺎَی ! ُﻪَﻟ ُبﺎَﺠَﺘْﺴُی ﻰﱠﻧَﺄَﻓ ،ِماَﺮَﺤﻟﺎِﺑ يِﺬُﻏَو ،ٌماَﺮَﺡ ُﻪُﺴَﺒْﻠَﻣَو ،ٌماَﺮَﺡ ُﻪُﺑَﺮْﺸَﻣَو ،ٌماَﺮَﺡ ُﻪُﻤَﻌْﻄَﻣَو !
(( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
ًﺢِﻟﺎَﺻ اﻮُﻠَﻤْﻋاَو ِتﺎَﺒﱢﻴﱠﻄﻟا َﻦِﻣ اﻮُﻠُآ ُﻞُﺳﱡﺮﻟا ﺎَﻬﱡیَأ ﺂَی ( Surah al-Mukminun: 51)
ﺎَﻬﱡیَأ ﺂَی ْﻢُآﺎَﻨْﻗَزَر ﺎَﻣ ِتﺎَﺒﱢﻴَﻃ ْﻦِﻣ اﻮُﻠُآ اْﻮُﻨَﻣﺁ َﻦْیِﺬﱠﻟا ( Surah al-Baqarah: 172)
Daripada Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda:
Sesungguhnya Allah Ta'ala baik, Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dan sesungguhnya
Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para
Rasul di mana Allah Ta'ala berfirman: (Wahai para Rasul! Makan minumlah kamu makanan yang baik-
baik dan hendaklah kamu beramal soleh). Dan Allah Ta'ala berfirman: (Wahai orang-orang yang
beriman! Makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang Kami rezekikan kepada kamu).
Kemudian Baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai
dan berdebu, yang menadah tangan ke langit (iaitu berdoa): Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku!
Bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram,
pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram?
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Kefahaman Hadis :
1) Suci Allah dari kekurangan / keaiban / tidak perlu rakan dan anak / tidak zalim dan tidak tidur.
2) Diterima atau tidak amalan
- bergantung kepada pemakanannya halal/haram.
- sebab kepada diterima atau tidaknya doa/ibadah.
3) Sebab- sebab diperkenankan doa serta beberapa adabnya:
perjalanan yang jauh - (hadis - tiga jenis doa yang diperkenankan , doa orang yg dizalimi, orang dlm
musafir dan doa bapa terhadap anaknya)
berpakaian lekeh (usang) - sebagaimana disunatkan dlm solat Istisqa’.
mengangkat tangan ke langit - hadis nabi berkenaan dengannya.
mengulang-ulang nama Allah - (3x) - sebagai tanda sangat berhajat.
penjagaan makanan, minuman dan pakaian .
Pengajaran hadis: lslam menuntut umatnya menjaga diri dari semua aspek; kebersihan diri dan hati, keelokan berpakaian,
kebersihan amalan perbuatan juga budi pekerti. Sesungguhnya Allah SWT itu baik. Dia hanya
menerima perkara yang baik-baik sahaja.
Amalan, pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan makanan seseorang mempunyai hubungan rapat
dengan darjat kemuliaan diri dan peningkatan maqam hatinya. Oleh itu, seorang mukmin dituntut
menjaga amalan, tingkah laku dan pakaian serta memakan hanya benda yang baik.
Makanan yang baik ialah makanan yang halal. lni tidak menafikan makanan yang berzat dan
bervitamin, kerana Allah sifatkan makanan yang baik, bukan sekadar yang halal.
Makanan dan perbuatan yang haram menghalang pembersihan jiwa seseorang, sekaligus menghalang
doa daripada dimakbulkan Allah.

HADIS 11

ﻰﻠﺻ ِﷲا ِلْﻮُﺳَر ِﻂْﺒِﺳ ٍﺐِﻟﺎَﻃ ﻲِﺑَأ ِﻦْﺑ ﱢﻲِﻠﻋ ِﻦْﺑ ِﻦﺴﺤﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﻲﺑأ ﻦﻋ ِﻪِﺘَﻧﺎَﺤْیَرَو ﻢﱠﻠَﺳَو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا
َلﺎَﻗ ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ ﷲا َﻲِﺿَر : ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ِلْﻮُﺳَر ْﻦِﻣ ُﺖْﻈِﻔَﺡ )) : ﺎَﻣ ﻰَﻟِإ َﻚُﺒْیِﺮَی ﺎَﻣ ْعَد
َﻚُﺒْیِﺮَی َﻻ (( يﺬﻣﺮﺘﻟا لﺎﻗو ،ﻲﺋﺎﺴﻨﻟاو يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻩاور : ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ .
Daripada Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abu Talib r.a.,ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر cucu Rasulullah SAW dan
orang kesayangan Baginda. Beliau berkata: Aku telah menghafal daripada Rasulullah SAW hadis:
Tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau.
Hadis riwayat al-Tirmizi dan al-Nasaai. Al-Tarmizi berkata ia adalah hadis hasan sohih.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Menjauhi perkara syubhaat :
menjaga marwah dan diri dari terjatuh kepada yang haram - wara’.
langkah bagi menutup pintu was-was syaitan.
2) Wara’ salaf terhadap perkara syubhaat :
kisah Abu Bakar makan sesuatu yang syubhaat.
kisah Umar Al-Khattab dalam pembahagian harta kepada orang-orang Muhajirin dan anaknya sendiri.
3) Meninggalkan perkara khilaf bukan semestinya wara’ :
dalam perkara-perkara yang ada rukhsah - ikut lebih baik.
yakin dalam suci dan syak dalam hadas - hadis (kentut yakin keluar angin).
4) Wara’ hanya bagi orang yang Istiqomah :
yang melakukan perkara yang diwajibkan dan tinggal yang dilarang.
mereka yang melakukan dosa besar, tinggal yang wajib tapi berusaha tinggal perkara syubhat -
wara’ sesat namanya - kisah darah nyamuk - orang Iraq.
Pengajaran hadis:
Seorang mukmin tidak seharusnya terus melakukan sesuatu yang dia sendiri merasa sangsi dan ragu.
Hal ini menyebabkannya terjebak jatuh dalam perkara yang kemungkinan hukumnya haram.
Meninggalkan sesuatu kerana ragu-ragu dan kerana ingin menjaga maruah diri dan keharmonian agama
adalah suatu sifat wara' yang terpuji.
Keyakinan adalah asas amalan dalam lslam. Amalan yang dilakukan dengan yakin dikira sah dan
diberikan ganjaran pahala. Sebaliknya amalan yang dilakukan secara ragu-ragu, tidak memadai dan
mesti diulangi.

HADIS 12

َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ﷲا َﻰِﺿَر َةَﺮْیَﺮُه ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ : ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﷲا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ )) : ِﻦْﺴُﺡ ْﻦِﻣ
ِﻪْﻴِﻨْﻌَی َﻻ ﺎَﻣ ُﻪُآْﺮَﺗ ِءْﺮَﻤﻟا ِمَﻼْﺳِإ (( اﺬﻜه ﻩﺮﻴﻏو يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻩاور ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ .
Daripada Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda:
Sebahagian daripada keelokan seorang mukmin ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya.
Hadis ini Hadis Hasan, diriwayatkan oleh al-Tarmizi dan lain-lain sedemikian.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Antara tanda Sempurna Islam sesaorang :
jaga lidah dari perkataan yang sia-sia (Qaaf : 18)
setiap yang baik akan berganda (10x) sehingga 700 gandaan.
2) Langkah bagi meninggalkan perkara yang tidak berkait:
tidak mengikut hawa dan runtunan nafsu.
silap faham hadis menyebabkan setengah orang banyak meninggalkan perkara yang wajib dan juga
sunat disangkanya perkara yang tak berkait dengannya.
Pengajaran hadis:
Seseorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara
yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah.
Antara perkara yang tidak berguna ialah bercakap kosong, berhiburan yang melalaikan, duduk-duduk
di jalan, bertandang ke rumah orang tanpa niat ziarah atau tanpa ada kepentingan, suka mengambil tahu
perkara yang tiada kaitan dengan dirinya, atau apa yang dikatakan dalam pepatah Melayu, menjaga tepi
kain orang.
Anjuran ini menyerlahkan suatu ajaran lslam yang amat baik, yang boleh menyumbang ke arah
pembangunan umat.
Sekiranya semua umat lslam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena
mengena dengan dirinya, nescaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan serta menghasilkan
produktiviti yang berkualiti.

HADIS 13

ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ِلْﻮُﺳَر ِمِدﺎَﺥ ، ُﻪْﻨَﻋ ﷲا َﻰِﺿَر ٍﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِﺲَﻧَأ َةَﺰْﻤَﺡ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ
َلﺎَﻗ ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا )) : ِﻪِﺴْﻔَﻨِﻟ ﱡﺐِﺤُی ﺎَﻣ ِﻪْﻴِﺥَﺄِﻟ ﱠﺐِﺤُی ﻰﱠﺘَﺡ ْﻢُآُﺪَﺡَأ ُﻦِﻣْﺆُی َﻻ (( ﻩاور
ﺒﻟا ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨ .
Daripada Abu Hamzah Anas ibn Malik r.a., khadam Rasulullah SAW, daripada Nabi SAW, Baginda
bersabda:
Seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia
mengasihi dirinya sendiri.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan Muslim.
Pokok Perbincangan Hadis:
1) Nafi Iman - tidak sempurna iman sesaorang itu (belum capai hakikat iman)
2) Cintakan kebaikan kepada sesaorang muslim lain - cabang iman yang wajib.
3) Kesan hadis ini bagi kehidupan Salaf :
kisah Abu Zar
Ibnu Abbas - ketika menterjemahkan al-Quran menginginkan agar manusia semuanya memahami al-
Quran sebagaimana beliau faham.
Imam Syafi’e - mengharapkan agar orang ramai yang mempelajari ilmu darinya, mengajarkan pula
kepada orang lain - cintakan kebaikan utk org lain.
Pengajaran hadis:
Kasih sayang dan persaudaraan adalah antara tuntutan iman. lman seseorang mukmin tidak akan
sempurna sekiranya dia ada menyimpan perasaan benci terhadap mana-mana saudaranya yang
seagama.
Kedudukan kasih sayang dan persaudaraan dalam lslam amat tinggi dan penting. la adalah kekuatan
kedua bagi umat lslam yang dapat mengatasi kekuatan senjata.
Semua orang lslam adalah bersaudara, tanpa mengira rupa paras, warna kulit, bangsa dan sebarang
perbezaan darjat.

HADIS 14

َلﺎَﻗ ﻪْﻨَﻋ ﷲا َﻰِﺿَر ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑِا ْﻦَﻋ : ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﷲا ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗ )) : ُمَد ﱡﻞِﺤَی َﻻ
ٍثَﻼَﺛ ىَﺪْﺡِﺈِﺑ ﱠﻻِإ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ٍئِﺮْﻣا : ُقِرﺎَﻔُﻤﻟا ِﻪِﻨْیِﺪِﻟ ُكِرﺎﱠﺘﻟاَو ،ِﺲْﻔﱠﻨﻟﺎِﺑ ُﺲْﻔﱠﻨﻟاَو ،ﻲِﻧاﱠﺰﻟا ُﺐﱢﻴﱠﺜﻟا
َﻋﺎَﻤَﺠْﻠِﻟ ِﺔ (( ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Daripada lbnu Mas'uud r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda:
Darah seseorang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu dari tiga perkara; janda yang berzina,
nyawa dengan nyawa dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri daripada jamaah.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan Muslim.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Terpelihara darah orang Islam :
orang yang membunuh orang Islam dengan cara yang tidak benar - Allah janjikan azab yang pedih.
orang yang bunuhnya secara sengaja juga bukan dengan hak - janji dilaknat oleh Allah dan diazab.
Rasulullah menjelaskan - membunuh bukan dengan hak- termasuk dalam tujuh perkara yang
membinasakan.
2) Zina orang yang berkahwin :
- Ijma’ ulama’ hukumnya direjam sampai mati - kisah Ma’iz dan Al- Ghamidiyyah - ayatnya
telah dinasakhkan - hukumnya masih dipakai.
3) Membunuh dengan sengaja :
- Ijma’ ulama’ mengatakan hukumnya balas bunuh - qisas (al- Maidah :45).
- Dikecualikan (gugur qisas):
i) bapa bunuh anak
ii) orang Islam bunuh orang kafir
iii) orang merdeka bunuh hamba.
- pendapat jumhur Imam Malik, Ahmad dan Syafi’e.
4) Murtad :
Hukumnya sama sahaja sama ada lelaki atau perempuan - bunuh.
Hadis Nabi kepada Mu’az ketika ke Yaman - Bila murtad - nasihat, ajak kembali semula kepada Islam
- jika enggan - penggal leher.
5) Hukuman Bunuh bagi kesalahan yang tidak disebut dalam hadis ini:
Liwat - muslim yang telah berkahwin atau bujang - bunuh.(hadis).
Orang yang cuba memecah belahkan ikatan orang Islam. - bunuh.
Orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi, penyamun.
Orang yang meninggalkan solat. Tukang Sihir - apabila sihirnya membawa kekufuran(pendapat Syafi’e).
Pengajaran hadis:
Menurut hukum Allah seorang mukmin adalah terjamin keselamatan nyawanya, darahnya dan harta
bendanya daripada sebarang pencerobohan dan kezaliman. Apabila berlaku pencerobohan terhadap
darah, harta dan maruahnya dia berhak menuntut balas mengikut peruntukan syara'.
Beberapa orang darahnya dihalalkan iaitu mesti dihukum bunuh. Mereka ialah penzina yang telah
merasai nikmat perkahwinan halal, orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara' dan
orang yang sengaja meninggalkan agama dan jamaah muslimah.

HADIS 15

َلﺎَﻗ ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا َلْﻮُﺳَر ﱠنَأ ُﻪْﻨَﻋ ﷲا َﻰِﺿَر َةَﺮْیَﺮُه ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ )) : ُﻦِﻣْﺆُی َنﺎَآ ْﻦَﻣ
،ُﻩَرﺎَﺟ ْمِﺮْﻜُﻴْﻠَﻓ ِﺮِﺥﻵا ِمْﻮَﻴﻟاَو ِﷲﺎِﺑ ُﻦِﻣْﺆُی َنﺎَآ ْﻦَﻣَو ،ْﺖُﻤْﺼَﻴِﻟ ْوَأ اًﺮْﻴَﺥ ْﻞُﻘَﻴْﻠَﻓ ِﺮِﺥﻵا ِمْﻮَﻴﻟاَو ِﷲﺎِﺑ
ُﻪَﻔْﻴَﺿ ْمِﺮْﻜُﻴْﻠَﻓ ِﺮِﺥﻵا ِمْﻮَﻴﻟاو ِﷲﺎِﺑ ُﻦِﻣْﺆُی َنﺎَآ ْﻦَﻣَو (( ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Daripada Abu Hurairah r.a., bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:
Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia
diam. Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran
tetangganya. Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia
memuliakan tetamunya.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan Muslim.
Kefahaman Hadis :
1) Pergaulan yang baik - menyebarkan kasih sayang antara manusia - mengeratkan lagi ikatan
mahabbah sesama ummat.
2) Menjaga Lidah - berfikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata, sekiranya perkara itu harus -
diam lebih baik.
- perkara kebaikan - bercakap adalah lebih baik.
3) Memuliakan Jiran :
i) wasiat mengenai jiran - ayat Quran - hadis (wasiat jibril pada nabi sehingga nabi menyangka
jiran boleh mewarisi)
ii) Larangan menyakiti jiran - hadis- hadis berkaitan.
iii) Ihsan pada jiran - hadiah, salam, senyum ketika berjumpa, tolong ketika susah dll.

iv) Martabat jiran :
i) Jiran Muslim (mempunyai pertalian keluarga)
- hak jiran, hak Islam dan hak kerabat.
ii) Jiran Muslim - hak jiran dan Islam.
iii) Jiran Bukan Muslim - hak jiran.
4) Memuliakan Tetamu :
- Hukumnya adalah wajib - tempoh tiga hari.
- Adab-adab melayani tetamu - rujuk hadis-hadis dan juga kisah nabi Ibrahim.
Pengajaran hadis:
Hadis ini menerangkan beberapa tuntutan lman, antaranya ialah berkata hanya perkara benar dan
berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu.
Seorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram kerana dia
akan dipersoalkan di hari qiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut.
Seorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan
hak mereka dan tidak menyakiti mereka.
Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam lslam. Hormat
menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang muafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan
keharmonian sesebuah masyarakat.

HADIS 16

ُﻪْﻨَﻋ ﷲا َﻰِﺿَر َةَﺮْیَﺮُه ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ : ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻠِﻟ َلﺎَﻗ ًﻼُﺟَر ﱠنَأ : ﻲِﻨِﺻْوَأ . َلﺎَﻗ )) :
ْﺐَﻀْﻐَﺗ َﻻ . َلﺎَﻗ اًراَﺮِﻣ َدﱠدَﺮَﻓ : ْﺐَﻀْﻐَﺗ َﻻ (( يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Daripada Abu Hurairah r.a.:
Bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW: Berikan daku wasiat. Baginda bersabda: Janganlah
engkau marah. Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda: Janganlah
engkau marah.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari.
Kefahaman Hadis:
1) Marah - pengenalan - punca/ sebab-sebab yang boleh melahirkannya.
2) Marah/murka Allah - thabit sifat ini pada Allah dan tidak boleh dita’wil lagi, (al-Fath : 6) (Thoha :
81) - yakin sifat marahNya tak sama dengan makhluk.
3) Sifat marah yang dicela : Apabila lahirnya diluar kawalan dan mengikut hawa nafsu, memaki
hamun, mencela, memukul dll.
4) Sifat marah yang dipuji : Apabila mempertahankan yang hak, melihat kemungkaran dan apa yang
dibenci oleh Allah.
- contoh : rujuk hadis- hadis mengenainya, kisah Musa bersama kaumnya,Yunus bersama
kaumnya.
5) Cara untuk menghilangkan sifat marah :
Doa - agar dibimbing oleh Allah.
Membiasakan diri dengan zikrullah - Quran, tasbih, istighfar dll.
Sentiasa ingat peringatan-peringatan yang diceritakan Allah dalam Quran, pahala orang yang dapat
mengawal dirinya - bidadari di Syurga.
Ta’wiz dari syaitan / ambil wudhu’.
Ubah kedudukan - berdiri - duduk - baring.
Berikan hak badan - tidur , rehat dan tidak memenatkan badan.
Pengajaran hadis:
Hadis ini menerangkan betapa sifat marah itu perlu dihindari oleh setiap mukmin, kerana marah
membawa banyak keburukan terhadap diri sendiri juga terhadap orang lain.
Jangan marah ertinya mengelakkan sebarang sebab yang membawa kepada kemarahan. la juga bererti
menahan marah bila dia marah. Erti menahan marah ialah menahan dari melaksanakan tuntutan
ledakan marah seperti memukul, memaki hamun atau mengamuk.
Seseorang yang gagah perkasa dan handal bukan hanya yang mampu beradu tenaga, bahkan juga orang
yang mampu menahan marah.
Marah diizinkan hanya apabila ia didorong oleh perasaan mahu membela kebenaran kerana Allah,
namun mestilah menurut cara hikmah dan batas yang dibenarkan.

HADIS 17

َلﺎَﻗ ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ِلْﻮُﺳَر ْﻦَﻋ ُﻪْﻨَﻋ ﷲا َﻰِﺿَر ٍسْوَأ ِﻦْﺑ ِداﱠﺪَﺷ ﻰَﻠْﻌَی ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ )) : ﱠنِإ
َﺤْﺑﱢﺬﻟا اﻮُﻨِﺴْﺡَﺄَﻓ ْﻢُﺘْﺤَﺑَذ اَذِإَو ،َﺔَﻠْﺘِﻘْﻟا اﻮُﻨِﺴْﺡَﺄَﻓ ْﻢُﺘْﻠَﺘَﻗ اَذِﺈَﻓ ،ٍءْﻲَﺷ ﱠﻞُآ ﻰَﻠَﻋ َنﺎَﺴْﺡِﻹا َﺐَﺘَآ ﷲا ،َﺔ
ُﻪَﺘَﺤْﻴِﺑَذ حِﺮُﻴْﻟَو ،ُﻪَﺗَﺮْﻔَﺷ ْﻢُآُﺪَﺡَأ ﱠﺪِﺤُﻴْﻟَو (( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور .
Daripada Abu Ya'la Syaddad ibn Aus r.a. daripada Rasulullah SAW, bahawa Baginda bersabda:
Sesungguhnya Allah menulis (iaitu mewajibkan) Ehsan atas segala sesuatu. Apabila kamu mahu
membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan itu. Apabila kamu mahu menyembelih, maka
perelokkanlah penyembelihan itu dan hendaklah kamu menajamkan mata pisau dan hendaklah dia
menyenangkan haiwan sembelihannya itu.
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Pokok Perbincagan Hadis :
1) Hukum Ihsan - wajib - mengikut istilah “kitabah” yang digunakan. (al-Baqarah:183) (al- Nisa’:
103).
2) Ihsan - ((memberi manfaat kepada yang lain)) - ada yang wajib/ ada yang sunat.
- ((teliti & sungguh-sungguh )) - dalam masaalah melakukan ibadah wajib secara zahir dan
batin (yang paling sempurna).
3) Ihsan dalam hukuman bunuh ;
perelokkan cara tersebut - paling mudah dan paling cepat mati.
tujuannya untuk tidak menyiksa orang yang kena bunuh itu.
cara terbaik untuk manusia - penggal leher.
4) Ihsan pada sembelihan :
Dengan menjaga syarat-syarat, yang wajib dan yang sunat seperti berikut :
Alat yang digunakan mestilah tajam - (tidak tulang atau kuku).
Putus tiga urat (serentak) - halqum, marih dan wudjin.
Membaca bismillah (al-An’am: 121)
Berkeahlian untuk sembelih - muslim, beraqal, baligh atau ahli kitab.
Tidak mengacukan mata pisau atau lainnya di hadapan binatang tersebut.
Tidak memotong mana-mana bahagian binatang itu sehinggalah telah sempurna matinya - tidak pula
melampau (putus kepala).
Pengajaran hadis:
lslam adalah agama Ehsan. Ehsan bererti berbuat baik.Tuntutan ehsan bererti sesuatu kerja mesti
dilakukan dengan benar-benar sempurna dan cemerlang, bukan sekadar melaksanakan kerja semata-
mata. Ehsan yang dianjurkan oleh lslam adalah Ehsan yang telah melahirkan suatu tamadun manusia yang
gemilang dan cemerlang, kerana setiap umat lslam dituntut melakukan kerja dengan mutu kerja yang
paling maksimum.
Ehsan yang dianjurkan bukan terhad kepada manusia sahaja, bahkan merangkumi ibnatang dan
makhluk lain, sehinggakan mahu membunuh, iaitu membunuh tuntut balas dan menyembelihpun, lslam
menuntut supaya dilakukan secara Ehsan, iaitu dengan cara terbaik, bukan dengan cara yang
menambahkan kesakitan dan penyeksaan sebelum mati. lni membuktikan ketinggian budi, kehalusan
hati dan keluhuran perasaan orang-orang lslam yang mampu mencipta peradaban yang tinggi.

HADIS 18

ِلْﻮُﺳَر ْﻦَﻋ ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ ﷲا َﻲِﺿَر ٍﻞَﺒَﺟ ِﻦْﺑ ِذﺎَﻌُﻣ ﻦَﻤْﺡﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ﻲِﺑَأَو َةَدﺎَﻨُﺟ ِﻦْﺑ ِبُﺪْﻨُﺟ ﱟرَذ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ
َلﺎَﻗ ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﷲا : َسﺎﱠﻨﻟا ِﻖِﻟﺎَﺥَو ﺎَﻬُﺤْﻤَﺗ َﺔَﻨَﺴَﺤْﻟا َﺔَﺌﱢﻴﱠﺴﻟا ِﻊِﺒْﺗَأَو ،َﺖْﻨُآ ﺎَﻤُﺜْﻴَﺡ ﷲا ِﻖﱠﺗا
ٍﻦَﺴَﺡ ٍﻖُﻠُﺨِﺑ (( ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺡ ﺦﺴﻨﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو ،ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ لﺎﻗو يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻩاور .
Daripada Abu Zar Jundub ibn Junadah dan Abu Abdul Rahman Mu'az ibn Jabal, r.a., ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر
daripada Rasulullah SAW, bahawa Baginda bersabda:
Bertaqwalah engkau kepada Allah walaupun di mana engkau berada, dan iringilah kejahatan dengan
kebaikan, nescaya ia akan menghapuskan kejahatan tersebut dan bergaullah sesama manusia dengan
budi pekerti yang baik.
Hadis riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata: la adalah Hadis Hasan. Dalam setengah manuskrip,
ia adalah Hadis Hasan Sohih.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Wasiat Allah yang Agong:
- untuk orang-orang terdahulu & kemudian (an-Nisa’: 131).
- Nabi memulakan khutbahnya dengan wasiat ini. (Aali Imran : 102). (an-Nisa: 1), (al-
Ahzab:70) .
2) Taqwa - Sesuatu yang diletakkan oleh sesaorang hamba di antaranya dengan apa yang ditakuti dari
Allah iaitu murkaNya, dendamNya dan azabNya.
- juga termasuk dalam taqwa - melakukan perkara wajib/ tinggal yang haram.
3) Kelebihan sifat ini :
Orang yang mempunyai sifat ini akan mewarisi syurga.
Taqwa sebagai penyebab bagi kecintaan Allah terhadap hambaNya.
Dibuka semua pintu barakat yang berada di langit dan di bumi.
Janji Allah pertolonganNya sentiasa mengiringi orang bertaqwa.
Mempermudahkan bagi mereka urusan dunia dan akhirat.
Balasan yang baik bagi mereka di dunia dan di akhirat.
4) Taqwa yang dikehendaki :
ketika sunyi dan juga terang-terangan - rasa diperhatikan oleh Allah.
tidak rasa muraqabah Allah - alamat ada penyakit hati. (an-Nisa’:108).
5) Maksud perkara yang baik memadamkan yang jahat:
Setengah pendapat -“hasanah” bermaksud taubat (an-Nisa’:17).
yang dikehendaki ialah “Taubat Nasuha” -jumhur (al-Furqan:69)
hanya dosa-dosa kecil sahaja yang dihapuskan dengan amalan yang baik.
dalil terhapus dosa kecil dgn taubat.(an-Nur:31). 6) Akhlak yang baik sebahagian dari taqwa;
tanda sempurna iman/ tidak ada padanya sifat-sifat mazmumah.
cara memperelokkan akhlak - mengambil qudwah dari nabi saw. Mempelajari sirahnya - cara adab
dengan Allah, adab dengan sesama manusia, sesama keluarga dan para sahabat. (al-Ahzab:21).
Pengajaran hadis:
Taqwa dituntut walaupun di mana seorang mukmin berada, sama ada di khalayak ramai mahupun di
ketika keseorangan. lni adalah tanda keikhlasan lman dan taqwa. lslam menolak sifat berpura-pura dan
munafik yang hanya mempamerkan kebaikan di depan orang dan berbuat kejahatan apabila jauh
daripada pandangan manusia.
Melakukan kesalahan adalah tabiat semulajadi manusia. Oleh itu apabila mereka melakukan kesilapan,
mereka dituntut agar mengiringi kejahatan tersebut dengan amal soleh kerana ia boleh menghapuskan
kejahatan tersebut.
Akhlak dan budi pekerti yang mulia amat dituntut oleh agama. la adalah teras perhubungan dan
mu'amalah dalam masyarakat lslam. Dengan akhlak yang baik, keharmonian dan kesejahteraan
masyarakat penyayang dapat dilahirkan.

HADIS 19

َلﺎَﻗ ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ ﷲا َﻲِﺿَر ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ِسﺎﱠﺒَﻌْﻟا ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ : ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا َﻒْﻠَﺥ ُﺖْﻨُآ
َلﺎَﻘَﻓ ﺎًﻣْﻮَی َﻢﱠﻠَﺳَو )) : مَﻼُﻏ ﺎَی ! ٍتﺎَﻤِﻠَآ َﻚُﻤﱢﻠَﻋُأ ﻲﱢﻧِإ : َﻚَهﺎَﺠُﺗ ُﻩْﺪِﺠَﺗ ﷲا ِﻆَﻔْﺡِا ،َﻚْﻈَﻔْﺤَی ﷲا ِﻆَﻔْﺡِا ،
َكْﻮُﻌَﻔْﻨَی ْنَأ ﻰَﻠَﻋ ْﺖَﻌَﻤَﺘْﺟا ِﻮَﻟ َﺔﱠﻣُﻷا ﱠنَأ ْﻢَﻠْﻋاَو ،ﷲﺎِﺑ ْﻦِﻌَﺘْﺳﺎَﻓ َﺖْﻨَﻌَﺘْﺳا اَذِإَو ،ﷲا ِلَﺄْﺳﺎَﻓ َﺖْﻟَﺄَﺳ اَذِإ
ْﻲَﺸِﺑ َكْوﱡﺮُﻀَی ْنَأ ﻰَﻠَﻋ اْﻮُﻌَﻤَﺘْﺟا ِنِإَو ،َﻚَﻟ ﷲا ُﻪَﺒَﺘَآ ْﺪَﻗ ٍءْﻲَﺸِﺑ ﱠﻻِإ َكْﻮُﻌَﻔْﻨَی ْﻢَﻟ ٍءْﻲَﺸِﺑ ْﻢَﻟ ٍء
ُﻒُﺤﱡﺼﻟا ِﺖﱠﻔَﺟَو ُمَﻼْﻗَﻷا ِﺖَﻌِﻓُر ،َﻚْﻴَﻠَﻋ ﷲا ُﻪَﺒَﺘَآ ْﺪَﻗ ٍءْﻲَﺸِﺑ ﱠﻻِإ َكْوﱡﺮُﻀَی (( لﺎﻗو يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻩاور
يﺬﻣﺮﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﺔیاور ﻲﻓو ،ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺡ ﺚیﺪﺡ )) ﻲِﻓ ِﷲا ﻰَﻟِإ ْفﱠﺮَﻌَﺗ ،َﻚَﻣﺎَﻣَأ ُﻩْﺪِﺠَﺗ ﷲا ِﻆَﻔْﺡِا
ﻟا ﻲِﻓ َﻚْﻓِﺮْﻌَی ِءﺎَﺥﱠﺮﻟا ْﻦُﻜَی ْﻢَﻟ َﻚَﺑﺎَﺻَأ ﺎَﻣَو ،َﻚَﺒْﻴِﺼُﻴِﻟ ْﻦُﻜَی ْﻢَﻟ َكَﺄَﻄْﺥَأ ﺎَﻣ ﱠنَأ ْﻢَﻠْﻋاَو ،ِةَﺪﱢﺸ
اًﺮْﺴُی ِﺮْﺴُﻌﻟا َﻊَﻣ ﱠنَأَو ،ِبْﺮَﻜْﻟا َﻊَﻣ َجَﺮَﻔﻟا ﱠنَأَو ،َﺮْﺒﱠﺼﻟا َﻊَﻣ َﺮْﺼﱠﻨﻟا ﱠنَأ ْﻢَﻠْﻋاَو ،َﻚَﺌِﻄْﺨُﻴِﻟ ((
Daripada Abu al-'Abbas, Abdullah ibn Abbas, r.a.ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر beliau berkata:
Aku pernah duduk di belakang Nabi SAW pada suatu hari, lalu Baginda bersabda kepadaku: Wahai
anak! Sesungguhnya aku mahu ajarkan engkau beberapa kalimah: Peliharalah Allah nescaya Allah
akan memeliharamu. Peliharalah Allah nescaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Apabila engkau
meminta, maka pintalah dari Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan
dengan Allah. Ketahuilah bahawa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat
kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali dengan suatu perkara yang
memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudharatkan kamu
dengan suatu mudharat, nescaya mereka tidak mampu memudharatkan kamu kecuali dengan suatu
perkara yang memang Allah telah tentukannya untukmu. Pena-pena telah diangkatkan dan lembaran-
lembaran telah kering (dakwatnya).
Hadis riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata: la adalah Hadis Hasan Sohih.
Dalam riwayat selain al-Tirmizi, hadis berbunyi:
Peliharalah Allah, nescaya engkau akan dapatiNya di hadapan engkau. Kenalilah Allah ketika senang,
nescaya Dia akan mengenalimu di ketika susah. Ketahuilah bahawa apa-apa yang (ditakdirkan) tidak
menimpamu, ia tidak akan menimpamu. Dan apa-apa yang menimpamu bukannya ia tersilap
menimpamu. Ketahuilah bahawa kemenangan itu ada bersama kesabaran, terlepas dari kesempitan itu
ada bersama kesusahan dan bersama kesusahan itu ada kesenangan.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Menjaga Hak Allah, Allah akan menjaga kamu:
melaksanakan segala suruhan, meninggalkan semua larangan.
Allah akan menjaga kemaslahatan duniawi - kesihatan/anak/keluarga/harta.
dipelihara din & iman dari syubhat yang menyesatkan/perkara-perkara haram.
2) Pertolongan & bantuan Allah kepada Orang yang bertaqwa:
jaga hak Allah pada diri dan keluarganya - menepati Quran dan Sunnah.
dalil bantuan/Allah bersama (an-Nahl : 128),(at-Taubah : 40),(al-Mujadalah : 7 ).
3) Meminta pertolongan hanya pada Allah:
memohon pertolongan dalam melakukan ketaatan/ meninggalkan maksiat. bersabar atas takdir/ tetapkan pendirian pada hari bertemu Allah.
4) Beriman kepada Qadho’ dan Qadar :
- dalil (at-Taubah : 51) (Aali Imran : 154).
5) Mengingati Allah ketika senang, Allah akan mengingati kamu ketika susah .
6) Kemenangan bersama kesabaran: (a-Baqarah : 249) (al-Anfal:66).
7) Bersama Bala(karb) itu ada jalan keluar(farj) : (al-Baqarah:214).
8) Bersama kepayahan ada kesenangan (al-Asr) .
Pengajaran hadis:
Seorang mukmin mesti menjaga dan memelihara hak kewajipan terhadap Allah setiap masa dan
tempat, lebih-lebih lagi ketika dia dalam kesenangan. Dengan ini dia akan dijaga dan dipelihara Allah
sepanjang masa, terutamanya ketika ditimpa kesusahan hidup.
Segala permintaan, mohon pertolongan dan perlindungan hendaklah hanya ditujukan kepada Allah
SWT semata-mata. Tidak ada makhluk atau Tuhan lain yang mampu menolong dan melindungi
manusia kecuali Allah SWT jua.
Segala apa yang berlaku dan menimpa manusia adalah ketetapan Allah SWT, bukannya kerana sebab
dan usaha manusia. Manusia tidak berkuasa untuk memberi manfaat atau memberi mudharat kepada
mana-mana hamba, walaupun seluruh manusia dan jin berhimpun untuk bergotong royong
melakukannya.
Umat lslam mestilah yakin bahawa kemenangan akan tercapai dengan adanya kesabaran, setiap
keperitan hidup pasti ada penyelesaiannya dan setiap kesusahan ada bersamanya kesenangan.

HADIS 20

َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ﷲا َﻰِﺿَر ﱢيِرْﺪَﺒﻟا ﱢيِرﺎَﺼْﻧَﻷا وٍﺮْﻤَﻋ ْﻦِﺑ َﺔَﺒْﻘُﻋ ٍدْﻮُﻌْﺴَﻣ ﻲﺑَِأ ْﻦَﻋ : ﷲا ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗ
ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ : )) ﻰَﻟْوُﻷا ِةﱠﻮُﺒﱡﻨﻟا ِمَﻼَآ ْﻦِﻣ ُسﺎﱠﻨﻟا َكَرْدَأ ﺎﱠﻤِﻣ ﱠنِإ : ﺎَﻣ ْﻊَﻨْﺻﺎَﻓ ِﺢَﺘْﺴَﺗ ْﻢَﻟ اَذِإ
َﺖْﺌِﺷ (( يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور .
Daripada Abu Mas'uud 'Uqbah ibn 'Amru al-Ansarie al-Badrie r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW
telah bersabda:
Sesungguhnya antara kata-kata ungkapan Kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh
manusia ialah: Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Malu- akhlak para nabi Allah & malaikat (warisan para nabi).
2) Makna suruhan dalam hadis :
Suruhan sebagai tahdid (kecaman) - dibayangkan balasan dunia @ akhirat.
Suruhan terhadap perkara yang harus - pilihan (buat/tak buat).
Suruhan sebagai pilihan - sifat malu sebagai bentengnya.(dlm perkara maksiat).
3) Malu terbahagi dua :
yang boleh diusahakan - mengenal Allah - merasai muraqabah Allah.
yang tak boleh diushakan -fitrah yang diberikan Allah kpd sesiapa yg dikehendaki(kebaikan).
4) Malu yang dicela - yang tidak menepati syarak :malu bertanya tentang agama/ beribadat dalam
keadaan jahil.
Pengajaran hadis:
Malu adalah salah satu sifat utama seorang mukmin kerana ia adalah sebahagian dari lman. Malu tidak
menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. la menjadi perisai daripada melakukan banyak perkara jahat.
Sejarah membuktikan bahawa nafsu manusia tidak terbatas dan tidak pernah puas. Hanya dengan sifat
malu, mereka mampu membendung dan menjurusnya ke arah kemuliaan.
Malu sejati ialah malu yang didorong oleh perasaan lman kepada Allah.
Malu melakukan kebaikan adalah malu yang tercela dan dilarang seperti malu menutup aurat, malu
mengerjakan ketaatan kepada Allah atau malu bertanya perkara yang tidak diketahui.SUMBER: http://www.geocities.com/bahantarbiyyah